vi.news
41

Hồng Y Burkes tuyên bố rằng „Lực lượng ma quỷ" đã tiến vào Giáo đường Thánh Peter

Một "lực lượng ma quỷ" đã tiến vào Giáo đường Thánh Peter trong Thượng hội đồng Amazon Hồng y Raymond Burke nói với TvLibertes.com (ngày 8 tháng 12) đề cập đến giáo phái Pachamama được thúc đẩy …