Radość jest owocem Ducha Świętego

W IV wieku Ewagriusz z Pontu wyliczał osiem "złych myśli" ("duchów zła"): obżarstwo, nieczystość, chciwość, gniew, smutek, acedia, próżność, pycha. Była to pierwsza lista grzechów głównych. Współcz…
OtworzOczyIDusze and 5 more users like this.
OtworzOczyIDusze likes this.
mk2017 likes this.
D4wCio121 likes this.
Kunegunda likes this.
Radek33 likes this.