lt.news
25

Kurijos Kardinolas pažeidė įstatymą, kad padėtų tiems, kurie įstatymų nepaiso

Kardinolas ir popiežiškasis ligoninių patarnautojas Konradas Krajewskis gegužės 11-ąją sudaužė izoliacinį sluoksnį, kuris saugojo atsarginį elektros generatorių, kad sugrąžintu elektrą maždaug 500-…