Language
sulnadzlato
Hokináři,10.května ses s námi rozloučil.
Hoki
Samsone a Libore, neblbněte.... Sami jste pštrosi.
Samson1
Ono se nějak musí přeci projevit ono stoleté dopuštění, kdy Satan může, mohl ničit.
Libor Halik
Smutná pravda na obrázku.
Zedad
No tak možná očekávám, že ti, co nás vedou, budou v promluvách a kázáních v adventu hlásat, že se narodil Boží Syn, a že Panna Maria je blahoslavená, a že v jesličkách v Betlémě leží Děťátko, a že budou slovy posilovat víru člověka.
Zedad
www.radiovaticana.cz/clanek.php
Všichni jsou pro papeže Františka lepší než já. I ten muslim si uctívá Pannu Marii. A když tu papež František promlouvá k muslimům, tak proč nemluví o jejich víře v co, a proč nemluví o lidskosti. Pán Ježíš je lidský.
menhir
Ježíš chce, abychom za sebe převzali plnou zodpovědnost.
Svádí-li tě tvá ruka, usekni ji! Je pro tebe lépe, abys vešel do života bez ruky, než abys přišel s oběma rukama do pekla, do neuhasitelného ohně. Svádí-li tě tvoje noha, usekni ji! Je pro tebe lépe, abys vešel do života bez nohy, než abys byl s oběma nohama uvržen do pekla. Svádí-li tě tvoje oko, vyloupni ho! Lépe, abys vešel do Božího … More
henta
Ano plně souhlasím vzít na sebe plnou
zodpovědnost. Buď věřím Božímu Slovu,
nebo si na to jen hraji.No a pokud věřím
a svou víru dávám najevo pak se musím
smířit s tím,že pro ostatní nejsem k pochopení.
Protože oni nemají Biblickou víru.
zaba
Myslím, že vnější reforma liturgie není kořenem problému ale spíše to, že tato reforma nepřinesla sama o sobě (automaticky) tak žádoucí lepší porozumění základnímu prameni milosti, který můžeme, pokud bychom měli pravou víru, ze svátostí načerpat.
Proti těm, kdo si myslí, že před koncilem bylo vše v pořádku, mluví jasná fakta svědčící sice o tom, že církev měla více členů, ale možná 200let se … More
+Joseph+
myslet znamená lejno vědět