pch24.pl
szuirad1
104

Ksiądz profesor Guz odpowiada na oskarżenia o wrogość wobec Żydów

Nigdy myślą, słowem ani też czynem nie wystąpiłem ani przeciwko Narodowi żydowskiemu jako żydowskiemu, ani też przeciwko jakiemukolwiek Narodowi, …
Ewelina Anna
Za Księdzem Profesorem Tadeuszem Guzem stanęli: Wolna Polska, Wici Polskie, Gajowy Marucha, Fronda uderza do Rektora KUL. Wszystkim dziękujemy! Kto Polak, podpisuje!

www.gazetawarszawska.com/…/2446-bardzo-pro…

wolna-polska.pl/wiadomosci/w-obronie-ks-pr…

www.wicipolskie.org

marucha.wordpress.com/…/w-obronie-ks-pr…
osdamen
Adresaci petycji: Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Stanisław Budzik.

Czcigodny Księże Arcybiskupie.

W związku z nagonką medialną i prześladowaniami, jakie spotykają wybitnego, światowej sławy naukowca, Ks Prof. Tadeusza Guza ze strony środowisk żydowskich, wyrażam całkowite poparcie dla Jego wykładów i proszę, żeby Ks Abp objął go odważną i zdecydowaną obroną przed niesprawiedliwymi i …More
Adresaci petycji: Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Stanisław Budzik.

Czcigodny Księże Arcybiskupie.

W związku z nagonką medialną i prześladowaniami, jakie spotykają wybitnego, światowej sławy naukowca, Ks Prof. Tadeusza Guza ze strony środowisk żydowskich, wyrażam całkowite poparcie dla Jego wykładów i proszę, żeby Ks Abp objął go odważną i zdecydowaną obroną przed niesprawiedliwymi i kuriozalnymi atakami.

Wyrażam zgorszenie i oburzenie reakcją Wicekanclerza i Rzecznika Prasowego Archidiecezji Lubelskiej ks. dr Adama Jaszcza, który publicznie wypowiedział się krytycznie wobec wypowiedzi i wykładów Księdza Profesora.
Ośmieszył się i dowiódł nie tylko swojego tchórzostwa wobec nadreprezentacji żydowskiej w Polsce, ale także zbłaźnił się, stając w krytycznej opozycji do naukowca kalibru Ks Guza. To, że środowiska żydowskie mówią, że coś nie jest prawdą, nie oznacza, że mają rację, kiedy dowody naukowe, archiwa wskazują inaczej.
Pogromy żydowskie w Europie nie brały się znikąd ale były reakcjami poszczególnych narodów na żydowską bezczelność, której obecnie widzimy przykład w żenującym i zmasowanym ataku na Ks. Profesora. Przyczynami żydowskich pogromów w całej Europie była właśnie ta bezczelność, okradanie społeczności, wyzysk lichwą i mordy rytualne. Kiedy w okolicach gmin żydowskich ginęły chrześcijańskie dzieci, ludność chrzęścijańska w wyniku krzywdy jaką znosiła, w reakcji samoobronnej dokonywała pogromów, które były okrutne, ale nie brały się znikąd, były reakcją właśnie na takie praktyki. Każdy, kto interesował się historią, o tym wie. Nie jest to dla prawie nikogo wielkim odkryciem, więc całkowicie zaskakuje, dlaczego jest to odkrycie dla Ks dr Adama Jaszcza, czyżby był niedouczony, czyli nie miał kompetencji do sprawowania swojej kurialnej funkcji?

Czy to oznacza, że dla zaspokojenia żydowskiej agresji na Księdza Profesora, przełożeni jego są w stanie zaprzeczyć historycznej prawdzie?

Środowiska żydowskie są agresywne i bezczelnie zakłamują historię, aby zrealizować obdarcie Polskiego Narodu z majątku, por Encyklika A quo primum" Benedykta XIV z 1751. Papieże i biskupi kochający Naród Polski starali się chronić nas przed agresją Żydów. Prowadzą oni dialektykę kłamliwą, dążącą do wyłudzenia od Państwa Polskiego olbrzymich pieniędzy odszkodowań. Dzieci żydowskie w Izraelu uczą się, że ich przodkowie ginęli w „polskich obozach koncentracyjnych”. Żydzi ubliżają także Kościołowi w prowadzonych przez siebie mediach i prześmiewczo piszą o księżach, o Kościele i moralności, jakiej Kościół zawsze strzegł.

Odrobina prawdy historycznej i obiektywnej, podana bez agresji i napastliwości, bez osobistej niechęci Księdza Profesora, krzywdy im nie zrobi. Zastanawia mnie jednak, jak może Kościół, widząc, jak jest upokarzany i poniżany przez polskie i zagraniczne żydostwo, potępić i zdradzić Kapłana i nie stanąćw jego obronie, kiedy mówi historyczna prawdę?
Jak Kościół przyznający się do „Drogi, Prawdy i Życia” w słowie, może wypierać się Prawdy czynami, potępiając mówiącego prawdę Księdza Profesora?
Jeśli zdanie Księdza Profesora nie jest zgodne ze stanowiskiem jego przełożonych, to jak to świadczy o poziomie intelektualnym władzy kościelnej, której ten wielki umysł podlega?

Jak można, Księże Arcybiskupie, jednoczyć się przeciwko katolickiemu Księdzu i naukowcowi wbrew prawdzie historycznej, z nacją, która wykorzystuje każdą możliwość dla upokorzenia Narodu Polskiego, poprzez nieskończone i niesprawiedliwe pomówienia na forum całego świata pod adresem Polski; poprzez zakłamywanie historii dla uzyskania korzyści finansowych? Przecież tak zachowuje się tylko całkowicie zdeprawowana nacja.

Odwołując się do nauk Jana Pawła II odnośnie Żydów, nie mówił on, modląc się w synagogach i przemawiając na temat Żydów, rzeczy dogmatycznych. Możemy je potraktować jedynie jako prywatne opinie tego Papieża, gdyż Kościół obowiązująco się wypowiadał o stosunku Katolickiego Kościoła do Żydów niejednokrotnie i w sposób zdecydowany i kanoniczny. Własne inicjatywy papieża, jak stwierdził ks dr Adam Jaszcz w stosunku do Księdza Tadeusza Guza, były jego prywatnymi opiniami a nie zdaniem jego zwierzchniej władzy, czyli Kościoła i Chrystusa, gdyż Kościół w Kanonach Apostolskich wypowiedział się:

„Jeśli jakiś duchowny lub świecki wejdzie do synagogi Żydów lub do świątyni heretyków aby się modlić, zostanie złożony z urzędu i wyłączony [z Kościoła. ]”
Const Apost. VIII 47, 65-69,”

W innym miejscu Konstytucje Apostolskie mówią:

„Wypowiedzi proroków potwierdzają powody odrzucenia fałszywego Izraela. Trzeba ich unikać, ponieważ naprawdę bluźnią Bogu; większość bezbożnych nie zna Boga, tych zaś dotknęła choroba złej woli, bo walczą z Bogiem. Jak mówi prorok Jeremiasz, ze złości heretyków skalanie wyszło na ziemię. Pan Bóg odtrącił przewrotne zgromadzenie i porzucił dom, jak sam mówi w pewnym miejscu:
„Opuściłem mój dom, pozostawiłem moje dziedzictwo”
oraz: „Opuszczę moją winnicę, nie będzie przycinana ani plewiona, tak, że wzejdą w niej osty jak na jałowej glebie, chmurom zakażę spuszczać na nią deszcz”.
Porzuciwszy lud „jak namiot w winnicy, szałas w ogrodzie warzywnym lub oblężone miasto” i zabrawszy mu również Ducha Świętego i deszcz proroków, duchową łaską napełnił swój Kościół jak rzekę egipską w dniach nowych plonów, i wywyższył go jak dom na górze, „jak górę wysoką, jak górę żyzną, jak górę bogatą, na której spodobało się zamieszkać Bogu, i Bóg zamieszka tam na zawsze”.
(...)
Dlatego diabeł, zazdrosny o święty Kościół Boży, powstał przeciwko wam, wzbudził przeciw wam prześladowania, uciski, nieład, bluźnierstwa, schizmy i herezje; pierwszy lud podporządkował sobie zabiwszy Chrystusa, was zaś, którzy odrzuciliście jego szaleństwo, doświadcza na wszelkie sposoby jak błogosławionego Hioba. Sprzeciwił się bowiem diabeł wielkiemu arcykapłanowi Jozuemu, synowi Josadaka, i nas wielokrotnie próbował osłabić, aby wiara nasza ustała. „
Constitutiones Apostolorum VI 5, 1-6

Przecież wobec osoby Księdza Guza wypełniają się te słowa o szatanie, który za pomocą Żydów atakuje Święty Kościół Boży a Kościół zamiast bronić Kapłana, układa się z szatanem?

Mówienie, że Żydów i Katolików łączą jakieś szczególne więzy jest nieprawdziwe i jak widać, ekumenizm kończy się tam, gdzie przeszkadza Żydom prawda. Nie możemy w imię ekumenizmu rezygnować z Nauki Apostolskiej, że wierzymy w jeden, Święty, powszechny i Apostolski Kościół. Nie możemy pozwalać na uciszanie naszych kapłanów i rezygnować z rzetelności naukowej tam, gdzie się Żydom historia nie podoba. Nie mają prawa wpływać na wykłady księdza Profesora, ani wymagać uciszenia go, ani wywierać presji na Kurię ani uczelnię, w jakiej pracuje. Jeżeli zaś władze duchowne nie są w stanie obronić tego Kapłana i Naukowca przed atakiem sił sprzeciwiających się Kościołowi i Prawdzie, to nie powinni pełnić swoich funkcji, bo ośmieszają i przynoszą ujmę swojemu urzędowi.
Atak na Księdza Guza wymierzony jest z wielu stron na raz, trwa na kilku frontach, co świadczy o porozumieniu różnych środowisk żydowskich w Polsce. Czy Arcybiskupowi Kościoła wypada dać się zastraszyć takiej nagonce?
Jeśli tak, uzna okupację żydowską nad swoją Archidiecezją, ale nie będzie to absolutnie wierność Ewangelii i Chrystusowi, który za prawdę umarł a nie stchórzył przez oskarżycielami z Synagogi Szatana, jak powiedział Pan Jezus do Żydów, którzy Go odrzucili:

„Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał. Dlaczego nie rozumiecie mowy mojej? Bo nie możecie słuchać mojej nauki. Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma.” J 8,42-44.
Można ekumenicznie zabiegać o wejście Żydów do Kościoła, ale rezygnowanie z prawdy dla kompromisu z nimi, to zdrada Chrystusa i jego Kościoła, niezależnie co w oderwaniu od Kanonów Apostolskich, nauk i rozporządzeń Soborów, Synodów i Encyklik Papieży wszystkich czasów Kościoła, robili papieże i biskupi dzisiejszych czasów. Jak widać w praktyce po raz kolejny, ekumenizm dla Żydów jest ważny o tyle, o ile podporządkowuje kapłanów i Kościół ich interesom.
Dlatego proszę o ochronę Ks Profesora Guza, o obronę przez bezczelnością zdeprawowanych ataków, o ochronę Jego osobistej nietykalności, gdyż jak wiadomo, niejeden ksiądz i naukowiec zajmujący się rzetelnie tematyką judaizmu, został przez Żydów zamordowany, jak Ks Pranajtis, wybitny znawca Talmudu, na którym, wykonano wyrok śmierci zasądzony przez żydowski sąd.
Jeśli Ks Arcybiskup nie jest w stanie obronić Kościoła i kapłana przed żydowską agresją to bezprawnie zajmuje tak odpowiedzialne, wymagające męstwa i wiedzy stanowisko.
Proszę o ochronę i opiekę, o otwarty sprzeciw wobec żydowskich pretensji dla Czcigodnego Księdza Profesora Tadeusza Guza. Jest to obowiązkiem Katolickiego Biskupa wobec podległego mu Kapłana.
Jeżeli jako Arcybiskup nie jest Ksiądz w stanie wykonywać sprawiedliwości, to my, Polscy: mężczyźni i kobiety, weźmiemy sprawę obrony Księdza Tadeusza Guza w swoje ręce i będzie wtedy trudno o łagodną iuris prudentia.

Podpisz tę petycję teraz!
Złość żydowska przeciw Bogu i Kapłanom. Podpisz w obronie Ks.prof. Tadeusza Guza!

Z wyrazami szacunku
Ewelina Anna likes this.
Ewelina Anna
Ewelina Anna
Sprawa obrony Księdza Profesora Tadeusza Guza przed żydowskimi atakami w praktyce weryfikuje naszą Niepodległość. Weryfikuje, czy chcemy w Kościele i w nauce być pod żydowską okupacją i dyktatem poprawności kosztem prawdy i niezawisłości intelektualnej. Każdy , komu wstrętna żydowska okupacja naszego Narodu, niech podpisuje i udostępnia. Brońmy ostatniego polskiego Profesora i Kapłana, który …More
Sprawa obrony Księdza Profesora Tadeusza Guza przed żydowskimi atakami w praktyce weryfikuje naszą Niepodległość. Weryfikuje, czy chcemy w Kościele i w nauce być pod żydowską okupacją i dyktatem poprawności kosztem prawdy i niezawisłości intelektualnej. Każdy , komu wstrętna żydowska okupacja naszego Narodu, niech podpisuje i udostępnia. Brońmy ostatniego polskiego Profesora i Kapłana, który powiedział prawdę o Reformacji, za co został ukarany i teraz o żydowskim bezprawiu na Polskim Narodzie. Kto Polak, wie, że niezłomnych Kapłanów Polskich bronić trzeba. Podpisujcie i podawajcie dalej!
www.citizengo.org/pl/166776-zlosc-zy…
osdamen and one more user like this.
osdamen likes this.
Elkam likes this.
predex
Szabes goje obudziły się , one nie znoszą prawdy.
Pod presją mieszanego towarzystwa żydowsko - polskiego Archidiecezja i KUL odcinają się od ks. prof. Guza

CzarnaLimuzyna
www.ekspedyt.org/…/pod-presja-mies…

Zaczęło się od wpisu na Twitterze wybitnego specjalisty od marksizmu i leninizmu, członka komunistycznej partii (PZPR) pana Balcerowicza, który nazwał ks. Guza tępym antysemitą. Wtóro…More
Szabes goje obudziły się , one nie znoszą prawdy.
Pod presją mieszanego towarzystwa żydowsko - polskiego Archidiecezja i KUL odcinają się od ks. prof. Guza

CzarnaLimuzyna
www.ekspedyt.org/…/pod-presja-mies…

Zaczęło się od wpisu na Twitterze wybitnego specjalisty od marksizmu i leninizmu, członka komunistycznej partii (PZPR) pana Balcerowicza, który nazwał ks. Guza tępym antysemitą. Wtórowała mu żona lewicowego propagandzisty Hanna Lis nazywając kapłana idiotą, hejterem w koloratce, rasistą w sutannie.
Po jakimś czasie ukazał się artykuł piętnujący księdza w „Gazecie Wyborczej”, której to redaktor naczelny Michnik jest notabene synem skazanego przez Sąd II RP, żydowskiego przestępcy Ozjasza Szechtera i bratem stalinowskiego mordercy sądowego Stefana Michnika (przypomnienie dla młodzieży).
Na końcu opublikowano list Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, skierowany do metropolity lubelskiego abp. dr. hab. Stanisława Budzika i rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. prof. dr. hab. Antoniego Dębińskiego, wzywający do „podjęcia surowych kroków dyscyplinujących” księdza i zastosowania wobec niego polityki „zero tolerancji”.
W liście przytoczony jest następujący cytat z księdza Tadeusza Guza
My wiemy, kochani państwo, że tych faktów, jakimi były mordy rytualne, nie da się z historii wymazać. Dlaczego? Dlatego, że my, polskie państwo, w naszych archiwach, w ocalałych dokumentach, mamy na przestrzeni różnych wieków – wtedy, kiedy Żydzi żyli razem z naszym narodem polskim – my mamy prawomocne wyroki po mordach rytualnych.
W celu obciążenia księdza większą ilością grzechów autorzy listu dopisali:
“Wiemy, że wypowiedzi ks. Tadeusza Guza również w innych kwestiach są dla Księży nie do zaakceptowania. Świadomi jesteśmy ustnego zalecenia metropolity lubelskiego, aby ks. Guz „powstrzymał się od wypowiedzi na temat Marcina Lutra i reformacji”.
Oświadczenie w imieniu Kurii Metropolitalnej w Lublinie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II dotyczące uwag zawartych w liście Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.
“W związku z uwagami przekazanymi w liście Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, dotyczącymi publicznych wypowiedzi ks. prof. Tadeusza Guza na temat Żydów i judaizmu, informujemy, że Arcybiskup Metropolita Lubelski i Rektor KUL uznają przytoczone w piśmie wypowiedzi ks. prof. Guza za niedopuszczalne. Podkreślają jednocześnie, że pozauniwersytecka działalność wykładowa ks. prof. Guza jest aktywnością podejmowaną i prowadzoną przez niego na własną rękę i własną odpowiedzialność, a głoszone tezy nie są stanowiskiem jego przełożonych”.
(…)
“Przytoczone w przesłanym przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów liście wypowiedzi księdza profesora stanowią rozpowszechnianie nieprawdy i szkodzą dobremu imieniu Uniwersytetu i Archidiecezji, dlatego zostanie on poproszony o szczegółowe wyjaśnienia w sprawie swojej aktywności wykładowej na temat Żydów i judaizmu. Po złożeniu wyjaśnień przełożeni księdza profesora zdecydują o dalszych krokach w sprawie”.
Podpisali:
dr Lidia Jaskuła/ Rzecznik prasowy KUL
dr Adam Jaszcz/Rzecznik prasowy Archidiecezji Lubelskiej
=======================

Zamiast końcowego komentarza zacytuję słowa Krzysztofa Karonia z wczorajszej debaty:
(…) Szulerski zabieg Habermasa, twórcy teorii dyskursu, “która przeniesiona na Kościół Katolicki, doprowadziła do ekumenicznej paranoi, która zaorała Kościół Katolicki ze szczętem”.
Myślę, że jeszcze nie “ze szczętem”, ale na tyle mocno, aby powiedzieć: Opamiętajcie się!
Zmieniony ( 17.11.2018. )
pat74 likes this.
Ewelina Anna
Gdyby w jego obronie ktoś chciał zadzwonić także można:
Kuria

czynna:

od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00 – 14.00


(z wyjątkiem świąt państwowych oraz w 2018 r.: 2 listopada, 27 i 31 grudnia)

adres:

Kuria Metropolitalna w Lublinie
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
20-105 Lublin

telefon centrali:

+ 48 81 532 10 58
+ 48 81 532 10 59

dyżury księży biskupów w kurii:

wtorek: abp dr …More
Gdyby w jego obronie ktoś chciał zadzwonić także można:
Kuria

czynna:

od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00 – 14.00


(z wyjątkiem świąt państwowych oraz w 2018 r.: 2 listopada, 27 i 31 grudnia)

adres:

Kuria Metropolitalna w Lublinie
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
20-105 Lublin

telefon centrali:

+ 48 81 532 10 58
+ 48 81 532 10 59

dyżury księży biskupów w kurii:

wtorek: abp dr hab. Stanisław Budzik
czwartek: bp dr Mieczysław Cisło
piątek: bp prof. dr hab. Józef Wróbel
bookbinder likes this.
Ewelina Anna
Gdyby jacyś mieszkańcy Lublina chcieli pójść do Biskupa powiedzieć za Nim ze dwa słowa osobiście, można:

Kuria

czynna:

od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00 – 14.00


(z wyjątkiem świąt państwowych oraz w 2018 r.: 2 listopada, 27 i 31 grudnia)

adres:

Kuria Metropolitalna w Lublinie
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
20-105 Lublin

telefon centrali:

+ 48 81 532 10 58
+ 48 81 532 10 59

More
Gdyby jacyś mieszkańcy Lublina chcieli pójść do Biskupa powiedzieć za Nim ze dwa słowa osobiście, można:

Kuria

czynna:

od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00 – 14.00


(z wyjątkiem świąt państwowych oraz w 2018 r.: 2 listopada, 27 i 31 grudnia)

adres:

Kuria Metropolitalna w Lublinie
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
20-105 Lublin

telefon centrali:

+ 48 81 532 10 58
+ 48 81 532 10 59

dyżury księży biskupów w kurii:

wtorek: abp dr hab. Stanisław Budzik
czwartek: bp dr Mieczysław Cisło
piątek: bp prof. dr hab. Józef Wróbel
bookbinder likes this.
Weronika....S
Ugościć żyda w domu, ale i otwarcie powiedzieć mu, żeby się nawrócił , bo Chrystus jest jedynym Mesjaszem i Zbawicielem, ale taką postawę po SWII nazywa się prozelityzmem.
Pascendis Dominicis Gregis likes this.
W obronie Tradycji Kościoła likes this.
adan2
Anty_modernista

To jest po prostu żenujące widzieć jak ksiądz Guz poddaje się tak prymitywnej retoryce agentury judeoprotestanckiej
======================
bo oni wszyscy nie są antysemitami a jeśli nie jesteś antysemitą to jesteś ich podwładnym ,to jest fakt innej prawdy nie ma
Anty_modernista
Po raz kolejny żydzi zmuszają do kajania się i po raz kolejny im się udaje. To jest po prostu żenujące widzieć jak ksiądz Guz poddaje się tak prymitywnej retoryce agentury judeoprotestanckiej
Weronika....S and one more user like this.
Weronika....S likes this.
Quas Primas likes this.
dronstel and one more user like this.
dronstel likes this.
borgan likes this.