Language
39 719
csk.news

Muezzinova vázva a židovská modlitba Kaddish v Mechelenskej katedrále

Muezzinova výzva k modlitbe a židovská modlitba Kaddish sa uskutoční v nedeľu v katedrále v Mechelen. Modlitby sú súčasťou koncertu piatich belgických zborov. Vykonajú "Ozbrojený Muž - Omša za Mier" …
Write a comment
Přítel
Bůh je jeden. Lidských rozumů miliardy.
Write a comment
menhir
Písmo svaté je plné drahocenných perel. Lid má však od nehodných kněží zkaženou mysl. Člověk se zkaženou myslí nedokáže věřit Božímu Slovu. Kdo nevěří, nemůže se znovuzrodit.
Ježíš nám říká:
7Ale já vám říkám pravdu: Je to pro vás dobré, abych já odešel. Jestliže totiž neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li však, pošlu ho k vám.8A on, až přijde, usvědčí svět ze hříchu, ze spravedlnosti a … More
Write a comment
henta
K tomu lze dodat jen: Amen!
Děkuji za objasnění!
Write a comment
menhir
Není to nic skrytého, ani složitého, ani nového, Hento. Když píšu malé s, jde o syna = o každého znovuzrozeného člověka. Když píšu velké S, je to vždy naše Hlava, Ježíš Kristus. Znovuzrozený syn je se Synem spojen Láskou, Duchem. Máme mysl našeho Pána, ale současně si uvědomujeme vlastní já, vědomí jednotlivého a jedinečného údu Kristova těla.
21Vy jste přece o něm slyšeli a jako křesťané jste … More
Write a comment
henta
Nádherné chvály hodny Trojjediného Boha.
Modlitba Kadiš
Nechť se Jeho veliké Jméno vyvýší a posvětí (Amen).
Ve světě, který stvořil podle Své vůle. Ať je upevněna Jeho vláda za vašich dnů a za vašich životů a za života celého Izraele, rychle a brzy. A řekněte: Amen
Buď požehnáno Jeho veliké Jméno navěky věků.
Ať je posvěceno, pochváleno, oslaveno, vyvýšeno, vychváleno, zmocněno, vyne…
More
Write a comment
ceskoslo
Přece, aby to zamotal, hňup. Jeho neviditelná církev s novým evangeliem a jediným učedníkem- hentou, mě vážně nezajímá. Všechny ty jeho vývody jsem už slyšel v sektě řízené zednáři a stbáky. Nic nového pod sluncem.
Write a comment
henta
menhir
prosím, uspokoj Prokopa i mě
tím, že vysvětlíš proč píšeš někdy
syna/Božího/ s malý s a jinde
s velkým S. Jistě to není z neúcty
asi to má skrytý smysl.
Write a comment
henta
Ano Menhire, je to tak.
Husité jsou pokračováním
Izraele-Boží bojovníci.
Naplnili vůli Boží,
aby se pro budoucí věky
uchovala vzpomínka na
zrůdnost systemu řkc a
teroristů z řad bavoráků.

Spisovatel Třebizský píše,
/čerpal ze starých kronik/
že vše se svádělo na Žižku,
avšak většinu všeho mají
na svědomí teroristé z řad
papežského vojska a bavoráků.
Write a comment
menhir
Pro Hentu.
Husité se ztotožnili s lidem Izraele. Proto sami sebe nazvali Božími bojovníky. Bez zajímavosti není, že píseň Ktož sú Boží bojovníci přetrvala dodnes v repertoáru vojenské hudby a bývá občas přehrána i při jiných státních událostech, než pouze na vojenských přehlídkách.
25I zůstal Jaakob samoten. Tu zápasil někdo s ním, až vyšla jitřenka.26Když viděl, že ho nepřemůže, … More
Write a comment
mike084
prečo, ja viem že sú proti Kristovi ale zas ničiteľ no na to nemajú ani schopnosti ani vplyv na tie ich somariny môže skočiť len ten kto nevie ale už na totál ktorá bije mne sa práveže veľmi páči ako sa samy a až primitívne prevaria nejaký inteligentnejší "materiál" by mohli konečne zaúkolovať takto chytia iba tých čo sú jasný aj bez nich a to sú tak dvaja
Write a comment
Hoki
Co vlastně nabízíte druhým lidem ve svých registracích? Škrabošku sebejistoty? Co obhajujete? Své přesvědčení? V co věříte? V sebe? Kristus ale volá ovce ztracené... Považujete se za takové ovce a nebo spíše za barany na stráni? Přeji hezký podvečer.
Write a comment
snakee
vám se nelíbí jak se vám ničitelé Kristovy církve do naha vyslékají
Write a comment
mike084
krásne to nie je ale také čakané opak by bol zázrak ako sa vraví svoj k svojmu
Write a comment
snakee
je krásné se dívat na to jak vy dva (nebo jeden) souzníte proti kc
Write a comment
menhir
23Vždyť se vám dostalo nového života, a to ne plodivou silou pomíjející, ale nepomíjející: živým a neproměnným Božím slovem. 24Neboť 'každý člověk je jako tráva a všechna jeho nádhera jako květ trávy. Tráva uschne a květ opadá,25ale slovo Páně trvá navěky' - totiž slovo evangelia, které vám bylo zvěstováno.
To jsou tak nádherné skutečnosti, že by se neměly jen tak číst, ale rovnou zpívat. Dostalo… More
Write a comment
Hoki
@snakee nenutím tě rozumět všemu, ale prosím tě o shovívavost a laskavé srdce
Write a comment
ceskoslo
Nezajímá me v tom smyslu, že bych ho bral vážně a přikládal mu nějaký význam (tvému blábolení). Jinak potírat ho budu i nadále. Až přestaneš psát bludy, tak tě "otravovat" nebudu.
Zmítaný žádostmi a vášněmi jsi ty učebnicový příklad. Prahneš po obdivu a uznání a neštítíš se jakéhokoliv nekřesťanského podrazu. Na co si ty šašku chceš hrát???
Write a comment
menhir
Apoštol Petr píše:
23Vždyť se vám dostalo nového života, a to ne plodivou silou pomíjející, ale nepomíjející: živým a neproměnným Božím slovem. 24Neboť 'každý člověk je jako tráva a všechna jeho nádhera jako květ trávy. Tráva uschne a květ opadá,25ale slovo Páně trvá navěky' - totiž slovo evangelia, které vám bylo zvěstováno.
Starý život ve starém člověku a nový těm, kteří mají syna. Znovuzrozený… More
Write a comment
snakee
@Hoki ty tady dřístáš na všechny světové strany, jako moje slepice
Write a comment
menhir
Čmelajs, jsou věci, kterým nemůžeš rozumět. Jsi tělesný člověk zmítán vášněmi a žádostmi. Názory starého člověka o věcech, které se týkají znovuzrozených se vždy budou míjet s realitou. Ty mé komentáře vůbec nečti, nejsou určeny tobě. Nenapsal jsi náhodou, že tě mé blábolení nezajímá? Tak se toho drž a neotravuj.
ceskoslo včera
Ako americkí vojaci mučili prezidenta Dr. Jozefa Tisu v … More
Write a comment
Hoki
Já osobně ne-kadim, abych tak nějak kulantně zareagoval na menhira. A současně schvaluji co uvedl ceskoslo (před 32 min./. Tyto podivné výklady menhira jsou čirou instrumentálkou podivných fikcí a snů, které zhola neodrážejí duchovní život, ale jen spekulativní rétoriku zdařile imitující jakousi pokoutní religionistiku šmrnclou gnosí. Křesťan ve své víře není plný nadutého duchovního majetnictví,… More
Write a comment
ceskoslo
Nojo, chazárek. I Syna se bál napsat s velkým S.
---
Jediné vysvětlení-že nemá Syna.
Write a comment
menhir
1Co tedy řekneme? Máme setrvávat ve hříchu, aby se tím hojněji projevila milost?
2Naprosto ne! Hříchu jsme přece už odumřeli. Jak bychom v něm ještě mohli žít?
3Copak nevíte, že my všichni, kteří jsme byli křtem ponořeni v Krista Ježíše, byli jsme tím křtem ponořeni do jeho smrti?
4Tím křestním ponořením do jeho smrti byli jsme spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou …
More
Write a comment
ceskoslo
Kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Kdo vyznává Syna, má i Otce. 1 Janův 2,23.
---
Samozřejmě, že se jedná jen a pouze o Pána Ježíše Krista, jak učí naše jediná správná katolická víra.
Write a comment
snakee
chazar jako poleno
Write a comment
ceskoslo
Pozor na menhira-je to bludař, ovládaný satanem.
Write a comment
menhir
Každý ať sám posoudí, jestli má syna. Ne podle bludných názorů středověkých popletů, ale podle věrohodných výroků svatých apoštolů:

Z Janova listu
12Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá.
18Víme, že kdo je narozen z Boha, nehřeší; ale ten, kdo byl zplozen z Boha, střeží sebe samého a ten Zlý se ho nedotýká.
19Víme, že jsme z Boha a celý svět leží v tom Zlém.
20Víme, že Syn …
More
Write a comment
menhir
Lidé se mýlí, když si myslí, že starý člověk může vejít do Božího království pouze na základě pochybného názoru.
3Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království. “ 4Nikodém mu řekl: „Jak se může člověk narodit, když je starý? Nemůže podruhé vstoupit do lůna své matky a narodit se.“ 5Ježíš odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se … More
Write a comment
ceskoslo
To teda pěkně kecáš!
Write a comment
menhir
Lidé jsou pod vlivem špatného výkladu. Mít nebo nemít syna znamená úplně něco jiného, než jen věřit, že byl kdysi nějaký Ježíš. Mít syna znamená být znovuzrozený. To je stav, kdy starý člověk v nás zemřel a nový v nás roste. Proto Ježíš o sobě nemluvil jako o člověku, ale o Synu člověka. Člověk je ten starý, Syn člověka je každý znovuzrozený.
Write a comment
henta
Moc pěkná chvála Otce.
Ale Menhirku /nezlob se na mně/
co s tím když víme, že "kdo nemá
Syna Božího nemá ani Otce"?
JAK se má k tomu křesťan postavit?
p.s. Modlitba je skvělá a naučím se
ji s tím, že jsem si vědoma ,že následovníci
Pána Ježíše Krista jsou pokračováním Izraele
Write a comment
menhir
Modlitba Kadiš
Nechť se Jeho veliké Jméno vyvýší a posvětí (Amen).
Ve světě, který stvořil podle Své vůle. Ať je upevněna Jeho vláda za vašich dnů a za vašich životů a za života celého Izraele, rychle a brzy. A řekněte: Amen
Buď požehnáno Jeho veliké Jméno navěky věků.
Ať je posvěceno, pochváleno, oslaveno, vyvýšeno, vychváleno, zmocněno, vyneseno a velebeno Jméno Svatého, budiž požehnán.
Za … More
Write a comment
menhir
קדיש (kadiš) znamená svatý.
Write a comment
henta
Menhire ,slovo Kaddish znamená svatý?
A co prosím znamená

Muezzinova vázva
Write a comment
henta mentioned this post in Menhire ,slovo Kaddish znamená svatý? A co prosím znamená Muezzinova vázva .
menhir
28Jeden z učitelů Zákona poslouchal jejich spor a viděl, že jim dobře odpověděl. Přistoupil k Ježíšovi a zeptal se ho: »Které přikázání je první ze všech?«29Ježíš odpověděl: »První je toto: 'Slyš, Izraeli! Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán.30Proto miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.'«
xxxxx
V prvním a současně největším přikázání je oslo… More
Write a comment
apredsasatoci
ubohy Pan? skor ubohy clovek.
Write a comment
alica111
úbohý Pán
Write a comment