39:05
Ahael
2305

ks. Piotr Natanek - 11.03.2020r

ChristusVincit-Tv Youtube
„To jest ostatnia próba Kościoła!” – Kard. Müller ogłasza „Manifest Wiary”

.

Najświętsza Eucharystia jest „źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego” (1324).

Ofiara eucharystyczna, w której Chrystus włącza nas w swoją ofiarę Krzyża, ma na celu najgłębsze zjednoczenie z Nim (1382).

Dlatego też Pismo Święte udziela napomnień odnośnie warunków przyjmowania Komunii świętej:

„Dlatego …
More
„To jest ostatnia próba Kościoła!” – Kard. Müller ogłasza „Manifest Wiary”

.

Najświętsza Eucharystia jest „źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego” (1324).

Ofiara eucharystyczna, w której Chrystus włącza nas w swoją ofiarę Krzyża, ma na celu najgłębsze zjednoczenie z Nim (1382).

Dlatego też Pismo Święte udziela napomnień odnośnie warunków przyjmowania Komunii świętej:

„Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej” (1 Kor 11, 27), zatem „Jeśli ktoś ma świadomość grzechu ciężkiego, przed przyjęciem Komunii powinien przystąpić do sakramentu pojednania” (1385).

Z wewnętrznej logiki sakramentu wynika, że rozwiedzeni żyjący w związkach cywilnych, których sakramentalne małżeństwo przed Bogiem jest wciąż ważne, podobnie jak i wszyscy ci chrześcijanie, którzy nie są w pełnej komunii z wiarą katolicką, wreszcie wszyscy ci, którzy nie są odpowiednio usposobieni, nie mogą owocnie przyjąć Najświętszej Eucharystii (1457), ponieważ w ten sposób nie prowadzi ich ona do zbawienia.

Wyjaśnianie tego jest uczynkiem miłosierdzia względem duszy.