Francis Ipinahayag na May Buong Pakikipag-isa Sa "Lahat" ng mga Obispong Intsik ng Rehime

Sa kanyang taunang talumpati sa Diplomatic Corps na kinikilala ng Holy See (Enero 7), binati ni Pope Francis ang kanyang lihim na kasunduan sa rehimeng Tsino bilang isa sa kanyang mga pangunahing …