Dusze Czyśćcowe:Dlaczego katolicy cierpią w czyśćcu najciężej?

Maria Simma (1915-2004) to prosta mistyczka z Austrii, która miała łaskę kontaktu z duszami czyśćcowymi. Trzykrotnie usiłowała wstąpić do klasztoru, ale ze względu na stan zdrowia za każdym razem …
przeciwherezjom
To piękne:
"Chrystus ofiaruje siebie za nas na każdej mszy świętej ,ale tak niewielu jest obecnych którym mógłby dać te łaski!Na Mszy Świętej ofiarowuje się za nas wielki skarb:Rany Pana Jezusa,Jego Życie i Śmierć,Jego Drogocenną Krew!Musisz wziąśc Skarb Drogocennej Krwi i ciągle przynośić go do Ojca przez Mszę Św.,jako odkupienie twoich grzechów,jak cenę nawrócenia,zbawienia dusz i jako prośbę …More
To piękne:
"Chrystus ofiaruje siebie za nas na każdej mszy świętej ,ale tak niewielu jest obecnych którym mógłby dać te łaski!Na Mszy Świętej ofiarowuje się za nas wielki skarb:Rany Pana Jezusa,Jego Życie i Śmierć,Jego Drogocenną Krew!Musisz wziąśc Skarb Drogocennej Krwi i ciągle przynośić go do Ojca przez Mszę Św.,jako odkupienie twoich grzechów,jak cenę nawrócenia,zbawienia dusz i jako prośbę o obfite łaski i na potrzeby Kościoła i wszystkich ludzi.Tak,jeslibyś wiedział jak wielką wartość ma każda Msza św,ofiarowałbyś wszystko,aby otrzymać tę łaskę.Każdy nowy krok w życiu łaski jest Cudem Bożej Miłości i oznacza przemianę twojej duszy!"
I coś dla lefebrystów:
"To nieprawda ,że obecna forma Mszy Świętej jest nieważna."
Czy odwiedziły panią które na ziemi praktykowały perwersje? Myślę tu na przykład o domenie seksualnej.

Tak, też i takie dusze nie są tracone, ale muszą one wiele cierpieć by zostać oczyszczone. Na przykład: homoseksualizm. To naprawdę pochodzi od Złego.