Ostrożna nadzieja

Od kilku lat odprawiam wyłącznie tradycyjną Mszę Świętą w rycie rzymskim. Innej już nie odprawię. Niedawno byłem w znanym sanktuarium. Kilka lat temu trzeba tam było dzwonić z zakrystii do …
DANE DLA HISTORII.

"Szczegół chronologiczny – nie tylko dla historyków. Kto w Polsce zajmował wysokie stanowiska i kto siedział na tronie św. Piotra, gdy w naszej Ojczyźnie wprowadzano całkowicie obcy wierze katolickiej „dzień judaizmu” i „dzień islamu”? Kto podejmował decyzje wprowadzania w Polsce całkowicie obcego wierze katolickiej „dnia judaizmu” i „dnia islamu”?"
(Ks. J. Bałemba)
Do lat sześćdziesiątych XX wieku dusze znajdowały w Kościele Katolickim ortodoksyjną katolicką doktrynę, katolicki kult, katolickie pouczenia moralne. To była wiara katolicka.
Od lat sześćdziesiątych XX wieku dusze katolickie są niepokojone zmianami w zakresie doktryny, kultu i moralności. Wiara krzewiona różni się od katolickiej.
(Ks. Jacek Bałemba)