Language
22
fil.news

Paganong Seremonya sa Ordinasyon ng Pagpapari

Naglathala ng video sa Facebook (Abril 15) ang kumperensya ng mga obispo sa New Zealand na nagpapakita ng ordinasyon sa pagpapari ni Padre John Billy. Si Billy ay ang unang pari mula sa Kamia Tribe …