Czy papież Benedykt XVI przedstawił "ostatnie ostrzeżenie"? Wzywa do buntu?

Czy papież Benedykt XVI przedstawił "ostatnie ostrzeżenie"? Wzywa do buntu? Wpisał: papież Benedykt XVI 19.04.2019. Czy papież Benedykt XVI przedstawił "ostatnie ostrzeżenie"? Wzywa do buntu? Stani…
Agnus likes this.
Benedykt XVI przypmnial to o czym Papiez Jan Pawel II mowil i napisal: ,,... Pisząc dalej, Jan Paweł II określa obecną sytuację Kościoła jako "prawdziwy kryzys” ( Veritatis Splendor nr. 4, 5, por. Red. Missio2). Jak do tej pory, głos Papieża jest głosem wołającego na pustyni.."
...". W encyklice
Veritatis Splendor zwracając się do wszystkich biskupów katolickich w nawiązaniu do fałszowania Tradyc…More
Benedykt XVI przypmnial to o czym Papiez Jan Pawel II mowil i napisal: ,,... Pisząc dalej, Jan Paweł II określa obecną sytuację Kościoła jako "prawdziwy kryzys” ( Veritatis Splendor nr. 4, 5, por. Red. Missio2). Jak do tej pory, głos Papieża jest głosem wołającego na pustyni.."
...". W encyklice
Veritatis Splendor zwracając się do wszystkich biskupów katolickich w nawiązaniu do fałszowania Tradycji Kościoła oraz podważania fundamentalnych Prawd Wiary katolickiej wewnątrz Kościoła, Ojciec Św. Jan Paweł II pisze m. in.: Istnieje rozdźwięk między tradycyjnym nauczaniem Kościoła św., a pewnymi poglądami teologicznymi rozpowszechnianymi także w Seminariach i na wydziałach teologicznych, na temat zagadnień o ogromnym znaczeniu dla Kościoła św. I dla zgodnego z wiarą życia chrześcijan, a także dla relacji międzyludzkich”... Pisząc dalej, Jan Paweł II określa obecną sytuację Kościoła jako "prawdziwy kryzys” ( Veritatis Splendor nr. 4, 5, por. Red. Missio2). Jak do tej pory, głos Papieża jest głosem wołającego na pustyni. W podobnych słowach przestrzegał w dniu 6 II 1981 r.: ,"W poczuciu bolesnej rzeczywistości trzeba przyznać, że »pełnymi garściami rozrzucono idee przeciwstawne prawdzie objawionej i nauczanej od zawsze; rozpowszechniły się prawdziwe herezje na polu dogmatycznym i moralnym, wywołując wątpliwości, zamieszanie, bunty; sfałszowano także liturgię«”."
.
KTÓŻ ZDOŁA ZAGŁUSZYĆ BOŻĄ PRAWDĘ.. CÓŻ ZA DIABELSKA PYCHA CENZUROWAĆ SŁOWO BOŻE.
olek19801 likes this.
.
Życie, które zostałoby kupione za cenę zaparcia się Boga, życie, które opierałoby się na ostatecznym kłamstwie, jest nie-życiem”.
Papież Benedykt XVI ma bliski kontakt z Panem Bogiem i wie co mówi...
Rafał_Ovile likes this.
olek19801
... papież Benedykt XVI daje modernistycznym kardynałom, biskupom i samemu Franciszkowi ostatnie ostrzeżenie i wzywa ludzi Kościoła, którzy chcą zachować wierność Chrystusowi nie tylko do opamiętania, ale i do buntu (jawnego wystąpienia w obronie doktryny; domagania się ustąpienia Franciszka?), gdy pewne granice będą przekroczone.