Language
00:28
1 1 23
Misko3

Staroslovanský tropár Vzkriesenia Hospoda Boha a Spasiteľa nášho Isusa Christa 2019

Je to voskresný tropár naspievaný gr. kat. veriacimi v r. 2000 v Trebišove v baziliánskom monastyre, Slovakia. Trebišov kedysi patril priamo pod gr. kat. Mukačevskú eparchiu. Preto sa jedná nie o … More