Život je otázka vztahů

Náš život je vlastně otázkou vztahů. Jde tu o vztah k sobě, vztah k druhým a vztah k Bohu. Máme milovat! Jaký je náš vztah k Trojjedinému Bohu? Největší přikázání zní: „Budeš milovat Pána, svého …
krumpeľ and 2 more users like this.
krumpeľ likes this.
Zedad likes this.
apredsasatoci likes this.