Ján Pavol II: ZVON VÍŤAZSTVA I.

Svätý otec Ján Pavol II. – 264. nástupca svätého Petra, hlava 1.2 miliardy katolíkov na celom svete, pápež rekordér, putujúci pontifikát, biskup Ríma, najvyšší kňaz, nositeľ moci kľúčov, ohlasovateľ …