vi.news
29

"Lý lẽ tốt không tạo nên khác biệt," mà quyền lực, và tiền bạc mới là thứ quyết định

Tiến trình Đồng bộ hóa ở Đức được thiết kế để thao túng tín hữu vào việc chấp nhận một "Giáo hội mới", tác giả người Đức, ông Gabriele Kuby nói với NcRegister.com (ngày 23 tháng 1). Chúng ta, không …