pch24.pl
szuirad1
2

Pani łaskawości i miłosierdzia

Maryja – pisze św. Antonin – jest w istocie owym tronem łaski, do którego, według napomnień Apostoła, mamy się uciekać z ufnością, aby otrzymać …
Jota-jotka and one more user like this.
Jota-jotka likes this.
chrystusowiec likes this.