Profesionalna terapija: Vatikan provodi [lažni?] napad protiv Njemačke sinode

Moguća sinoda koju organiziraju njemački biskupi i koju oni smatraju "obvezujućom" nema crkvenu valjanost, kardinal Marc Ouellet, prefekt Kongregacije za biskupe, napisao je 4. rujna u pismu …