Language
Bacalublin

Kazanie na 150. Rocznicę Powstania Styczniowego

Kazanie na 150. Rocznicę Powstania Styczniowego www.dzieckonmp.wordpress.com More
wda
Czyje to kazanie?
Gdzie można zdobyć więcej kazań tego księdza?