adam123
1278

Terlikowski: Tylko żywa wiara może postawić tamę islamowi