imbirell
343

@Franciszek Polak "Nikt z was nie ma prawa oświadczać, że inna osoba jest zła lub winna złego …

To znaczy, że Pan Jezus zabrania nam składania zawiadomień na policję o tym, że dokonano na nas przestępstwa, zeznawania w sądzie - przeciwko przestępcy, ścigania przestępstw i karania przestępców? …