vi.news
14

Lời hay: Hồng y cứng rắn chơi bóng mềm

Là một người Công giáo ở Châu Âu ngụ ý về "sự tôn trọng" đối với các tín ngưỡng khác nhau, Hồng Y Bruxelles, Jozef De Kesel, nói với NewEurope.eu (ngày 5 tháng 7), "Chúng ta phải luôn tôn trọng lẫn …