Kristovo nanebevstoupení a naše spoluúčast v něm

Čteme Sk 1,6-12, J 14,1-4 Ježíš nám rezervoval místo v nebi. Je to naše místo. Tam je náš domov, naše vlast. Nejlepší by bylo, abychom na to místo šli hned v hodině smrti. Abychom se netrápili někde …
Theodorá-Máriá and 3 more users like this.
Theodorá-Máriá likes this.
Monika G likes this.
Zedad likes this.
Rapture likes this.