MODLITWY DO ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ

Modlitwy do św. Jadwigi MODLITWA SODALICJI ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ ŚWIĘTA JADWIGO KRÓLOWO! PATRONKO NASZA! ORĘDOWNICZKO PRAWDY I DOBRA, STRAŻNICZKO CHRZEŚCIJAŃSKIEJ KULTURY I …
Radek33
MODLITWA SODALICJI ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ

ŚWIĘTA JADWIGO KRÓLOWO!
PATRONKO NASZA!
ORĘDOWNICZKO PRAWDY I DOBRA,
STRAŻNICZKO CHRZEŚCIJAŃSKIEJ KULTURY I OBYCZAJÓW,
PANI PIĘKNA I MIŁOSIERNA
BĄDŹ NAM WZOREM ŚWIECKIEJ ŚWIĘTOŚCI.
TY, KTÓRA PATRZYŁAŚ OCZYMA WIARY
I CZYNIŁAŚ ZGODNIE Z TYM, CO CI BÓG OBJAWIŁ –
UPROŚ NAM U CHRYSTUSA, NASZEGO PANA
WIARĘ ŚWIAT…More
MODLITWA SODALICJI ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ

ŚWIĘTA JADWIGO KRÓLOWO!
PATRONKO NASZA!
ORĘDOWNICZKO PRAWDY I DOBRA,
STRAŻNICZKO CHRZEŚCIJAŃSKIEJ KULTURY I OBYCZAJÓW,
PANI PIĘKNA I MIŁOSIERNA
BĄDŹ NAM WZOREM ŚWIECKIEJ ŚWIĘTOŚCI.
TY, KTÓRA PATRZYŁAŚ OCZYMA WIARY
I CZYNIŁAŚ ZGODNIE Z TYM, CO CI BÓG OBJAWIŁ –
UPROŚ NAM U CHRYSTUSA, NASZEGO PANA
WIARĘ ŚWIATŁĄ I ŻARLIWĄ,
I ŁASKĘ, BYŚMY ŚWIADECTWEM ŻYCIA I SŁOWEM
MOGLI DZIELIĆ SIĘ WIARĄ Z INNYMI. AMEN.

PANIE, JEZU CHRYSTE,
ZA WSTAWIENNICTWEM ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ
PROSIMY CIĘ …
Radek33
MODLITWA ZA WSTAWIENNICTWEM ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ ZA NAS I ZA POLSKĘ

Święta Jadwigo! Królowo świątobliwa i bogobojna Pani, która słyniesz różnymi cudami, która byłaś opiekunką i orędowniczką wszystkich sierot, ubogich i nieszczęśliwych; która tak ukochałaś Twój kraj, że dla jego szczęścia i dla rozszerzenia wiary w prawdziwego i jedynego Boga wszystko poświęciłaś.

Do Ciebie udajem…More
MODLITWA ZA WSTAWIENNICTWEM ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ ZA NAS I ZA POLSKĘ

Święta Jadwigo! Królowo świątobliwa i bogobojna Pani, która słyniesz różnymi cudami, która byłaś opiekunką i orędowniczką wszystkich sierot, ubogich i nieszczęśliwych; która tak ukochałaś Twój kraj, że dla jego szczęścia i dla rozszerzenia wiary w prawdziwego i jedynego Boga wszystko poświęciłaś.

Do Ciebie udajemy się z prośbami naszymi; racz je wysłuchać i wstawić się do Jezusa Chrystusa, jedynego Syna Boga Ojca. Przede wszystkim błagamy Cię, święta Jadwigo, byś Ojczyźnie naszej dała szczęście, jakim się cieszyła będąc pod Twoim panowaniem.

Ufamy Tobie, święta Królowo Jadwigo, że nie zawiedziesz serc naszych i dzisiaj znowu, jak za dawnych czasów, powiesz te słowa: Panie, któż im łzy powróci?

A Jezus wysłucha głosu Służebnicy Swojej, i jak niegdyś na Wawelu, skłoni Swą świętą głowę na znak, że to On jeden uczynić potrafi; wejrzy na lud skruszony i osuszy łzy dzieci Swoich darząc pociechą, nadzieją, radością! zdrowiem.
Tobie to zawdzięczać będziemy, do Ciebie też z gorącą prośbą się zwracamy:

ŚWIĘTA JADWIGO, PATRONKO NASZA- MÓDL SIĘ ZA NAMI!

Boże w Trójcy Jedyny,
który obdarzyłeś hojnie Świętą Jadwigę darami swej łaski,
czyniąc Ją królową i matką narodu polskiego,
apostołką Ewangelii na Litwie i Rusi,
protektorką licznych dzieł miłosierdzia chrześcijańskiego,
patronką życia małżeńskiego i rodzinnego oraz odnowicielką Akademii Krakowskiej,
służącej rozwojowi wiedzy i oświaty w naszej ojczyźnie,
prosimy Cię pokornie, spraw, abyśmy ożywieni jej przykładem
i umocnieni wstawiennictwem u Ciebie
wiernie realizowali nasze powołanie głosząc Twoją chwałę
i przyczyniając się do rozwoju cywilizacji miłości w świecie.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.