Západná Austrália mení spoveď na zločin

Pracovná vláda západnej Austrálie sa chystá prinútiť kňazov, aby nahlásili vedomosti o zneužívaní detí získané prostredníctvom sviatosti priznania. Tí, ktorí sú odsúdení podľa zákona o povinnom oznam…