Libor Halik
2511.3K

Stigmatik sv. Pio dnešní mši Pavla VI. odmítl. Proč?

Catholic Apologetics (překlad D. Grof) Často jsme dotazováni, zda mají katolíci povinnost navštěvovat novou mši, jestliže poblíž není žádná latinská (L: nebo cyrilometodějská) mše, či nikoliv. Naším …
Libor Halik
Je třeba pomoci těm věrným katolíkům, kteří byli uvedeni v omyl v tom, že věří, že mají povinnost navštěvovat novou mši a vyvarovat se staré. Viz: Peklo se přestane plnit až se vrátí římská mše Každý kněz římského ritu by měl s odvoláním na Quo Primum svobodně sloužit tradiční mši „bez výčitek svědomí, bez hrozeb nějakými tresty, odsuzováním a zákazy“. Přinejmenším na základě ustanoveného …More
Je třeba pomoci těm věrným katolíkům, kteří byli uvedeni v omyl v tom, že věří, že mají povinnost navštěvovat novou mši a vyvarovat se staré. Viz: Peklo se přestane plnit až se vrátí římská mše Každý kněz římského ritu by měl s odvoláním na Quo Primum svobodně sloužit tradiční mši „bez výčitek svědomí, bez hrozeb nějakými tresty, odsuzováním a zákazy“. Přinejmenším na základě ustanoveného zvyku by všichni celebranti měli mít svobodu užívat misál sv. Pia V. a všichni věřící se na něm podílet. rexcz.blogspot.cz/…/pravni-statut-t… rexcz.blogspot.cz/…/legitimita-nove…
ľubica and one more user like this.
ľubica likes this.
ekans likes this.
Libor Halik
ľubica likes this.
ekans
tak si tam napište, když si potřebujete pořád něco dokazovat
Dawid likes this.
Peter(skala)
chcelo by to dokument kongregacie pre nauku viery a porovnať
Caesar
Je treba sa zbavit druhovatikánskej pohromy, vedenej bludármi a heretikmi ,slobodomurármi Suenensom a spol.
V čem vlastně spočívala ona zrada koncilu, které se dopustil papež Roncalli, odpovídíme po úplnost: Jeho zrada spočívala v tom, že vydal koncil do rukou svobodných zednářů a heretiků ala kardinál Suenens, Karl Rahner & spol.

Odporúcam pozriet Peccoreliho zoznam, Peccoreli bol zavrazdení.
Peter(skala)
boli časy, kedy mi ktosi povedal, že ako sa mu pači oltár a v tom som sa zamyslel:

Ktorý oltár myslí? Myslí na niektorý z bočných oltárov alebo hlavný oltár v sanktuariu?
A ked hlavný, tak čo sa mu pači? Tabolove krídla s obrazmy alebo tá spodná časť Bohostanka s obetným stolom?

V starších kostoloch (katedralach) pri stene v sanktuariu vidíme ešte obrovske "hlavne oltare", ktoré sa skladaju z …More
boli časy, kedy mi ktosi povedal, že ako sa mu pači oltár a v tom som sa zamyslel:

Ktorý oltár myslí? Myslí na niektorý z bočných oltárov alebo hlavný oltár v sanktuariu?
A ked hlavný, tak čo sa mu pači? Tabolove krídla s obrazmy alebo tá spodná časť Bohostanka s obetným stolom?

V starších kostoloch (katedralach) pri stene v sanktuariu vidíme ešte obrovske "hlavne oltare", ktoré sa skladaju z obetneho stola, Bohostanku a tzv."Oltarnych tabolových krídel", ktore sa otvaraju a vyobrazuju na svojich obrazoch hlavne svätých...ktorým je kostol zasvätený a mal by vyobrazovať ukrižovaneho Krista Ježiša

Kedže po 2VK sa tieto Hlavne oltare nemali premiestnovať, má sa to riešiť tak, že pred tento Hlavny oltar v sankturariu umiestnia obetny stôl pre obetu Pánovu.

Ako potom rozlišovať a hlavne sa vyjadrovať o týchto posvätných priestoroch?

Pomôže reč historikov alebo pamiatkarov, aspon čo sa týka tabolových krídel a vo všeobecnosti oltára
www.chramsvjakuba.sk

Lenže treba poukazať aj na Bohostanok a tzv."obetny stôl" ako sučasť Hlavneho oltára, lebo bez neho je Oltár neuplný alebo nevyjadruje všetko, či to najpodstatnejšiu ulohu, pre ktoru bol vyhotovený.

IV. kapitola
OLTÁRE

Kán. 1235
- § 1. Oltár čiže stôl, na ktorom sa slávi eucharistická obeta, sa nazýva pevný, ak je vyhotovený tak, že je spojený s dlažbou, a preto nemožno ním pohnúť; nazýva sa prenosný, ak ho možno preniesť.
§ 2. Je užitočné, aby v každom kostole bol pevný oltár; avšak na ostatných miestach určených na posvätné slávenia pevný alebo prenosný oltár.
Kán. 1236 - § 1. Podľa tradičného zvyku Cirkvi menza pevného oltára má byť kamenná, a to z jedného prírodného kameňa; podľa úsudku Konferencie biskupov však možno použiť aj iný dôstojný a pevný materiál. Základ však, čiže podstavec, sa môže vypracovať z akéhokoľvek materiálu.
§ 2. Prenosný oltár sa môže zhotoviť z akéhokoľvek pevného materiálu, vhodného na liturgické používanie.
Kán. 1237 - § 1. Pevné oltáre treba posvätiť, prenosné však treba posvätiť alebo požehnať podľa obradov, predpísaných v liturgických knihách.
§ 2. Má sa zachovať starobylý zvyk ukladať pod pevný oltár relikvie mučeníkov alebo iných svätých podľa noriem, podávaných v liturgických knihách.
Kán. 1238 - § 1. Oltár stráca posvätenie alebo požehnanie podľa normy kán. 1212.
§ 2. Odovzdaním kostola alebo iného posvätného miesta na profánne používanie, oltáre, či už pevné alebo prenosné, nestrácajú posvätenie ani požehnanie.
Kán. 1239 - § 1. Oltár tak pevný, ako aj prenosný treba vyhradiť jedine na božský kult s úplným vylúčením akéhokoľvek profánneho používania.
§ 2. Pod oltárom nemá byť uložené nijaké mŕtve telo; ináč nie je dovolené sláviť na ňom omšu.

www.kbs.sk/…/4-posvacovacia-…
Caesar
Caesar
Peter(skala)

katolíci nemali nikdy obetný stol, ale oltár. Precítaj si obradoslovie, tam sa dozvies, ze vsetko co bolo, malo svoju symboliku.
Oltáre boli symbolom Kalvárie, cize stupne oltára symbolizovali vrch Golgoty, centrom bol kríz s Jezisom Kristom. V oltáry bol oltárný kamen s relikviou nejakého svatého, co symbolizovalo, ked boli prenasledovaní krestania v katakombách, tak omse mali na …More
Peter(skala)

katolíci nemali nikdy obetný stol, ale oltár. Precítaj si obradoslovie, tam sa dozvies, ze vsetko co bolo, malo svoju symboliku.
Oltáre boli symbolom Kalvárie, cize stupne oltára symbolizovali vrch Golgoty, centrom bol kríz s Jezisom Kristom. V oltáry bol oltárný kamen s relikviou nejakého svatého, co symbolizovalo, ked boli prenasledovaní krestania v katakombách, tak omse mali na sarkofágoch v ktorých boli telesné ostatky krestanov. Preto je na oltári oltárný kamen s relikviou. ako symbol. Stol tam urcite nemali.Z Obradoslovia: Rakev, v ktorej odpočívalo telo mučeníkovo, bolo oltárom, hrobka miestom pre kňaza, okolné hrobky pre veriacich. Keď prestaly prenasledovania a Cirkev dostala úplnú slobodu, mnohé pohanské chrámy boly na kresťanské posvätené
,

Výmysly K. Rahnera, velkého to experta IIVK, co hlásal modernistické bludy a pocas koncilu ten jezuita obstastnoval svoju milenku Luise Rinserovú.
Rahner jako „učitel moderních bludů“ byl předmětem obdivu a úcty mnoha biskupů, kněží a teologů především na II. vatikánském koncilu. Pověst „zbožňovaného učitele koncilu“ byla otřesena, když se v nakladatelství Kosel v Mnichově objevila knížka Dopisy přátelství Karlu Rahnerovi.
Autorkou je spisovatelka Luise Rinserová, bývalá manželka skladatele Karla Orffa, „Simone de Beauvoir“ německé kultury.
Tato kniha obsahuje několik z četných dopisů, adresovaných známému teologovi Karlu Rahnerovi, kterého poznala, když byl docentem na univerzitě v Innsbrucku.
Od února 1962 začala výměna dopisů stále více vzrušenějších a vášnivějších a bylo jich až pět denně. Luise nazývala svého Karla „moje rybičko“, „moje drahá rybko“ (narodil se ve znamení Ryb). „Děsí mě, že mě miluješ s takovou vášní“. „Nejez příliš, abys neztloustl, pak by ses mi nelíbil.“ To bylo v době, když už byla duší i tělem svázána s jinou významnou osobností, s bavorským benediktinským opatem M. A.
Rahner jí napsal 1800 dopisů, nejvíce během koncilu, ve kterých nazýval svou milenku „coccolina“, „ricciolina“ (mazlíčku, kudrlinko).
Luise Rinserová tehdy žila v Rocca di Papa u Castel Gandolfo, a jak píše ve svých pamětech jeho důvěrný přítel a spolupracovník Herbert Vorgrimler, Rahner Luisu během koncilu také osobně navštěvoval (H. Vorgrimler, Theologie ist Biographie, s. 240).
Peter(skala)
skuste pohladať najstaršie vyobrazenie kostolov alebo bohoslužobných priestorov v katakombach ako kresťania služili sv.omšu
Peter(skala)
tiež odporučam ..su tam detaily ...
One more comment from Peter(skala)
Peter(skala)
Jak mělo k podpoře víry ve zpřítomněnou Kristovu oběť přispět, když místo obětního oltáře, který dosud vždy představoval Kalvárii, byl v kostele - dokonce mimo presbytář - instalován obyčejný „jídelní stůl“?

***

tiež sa mi nepači, ked obetný stôl vizera ako jedalensky obyčajny stôl a dokonca ked ho presuvaju podla "potreby" (akcie-koncerty..), čo je proti ustanoveniam z Misala

Avšak stale je …More
Jak mělo k podpoře víry ve zpřítomněnou Kristovu oběť přispět, když místo obětního oltáře, který dosud vždy představoval Kalvárii, byl v kostele - dokonce mimo presbytář - instalován obyčejný „jídelní stůl“?

***

tiež sa mi nepači, ked obetný stôl vizera ako jedalensky obyčajny stôl a dokonca ked ho presuvaju podla "potreby" (akcie-koncerty..), čo je proti ustanoveniam z Misala

Avšak stale je otazne, kedy aspon približne - obetny stôl sa stal sučasťou steny chrámu (kostola) ???

Vieme predsa, že v rannej Cirkvi obetný stôl bol uprostred veriacich, čiže medzi kńazom a veriacimi.
Caesar
Od prefekta Kongregace pro nauku víry bychom očekávali, že projeví přinejmenším důkladnou znalost toho, co tak chválí a obhajuje. Problém je právě v tom, že k tomuto rozchodu skutečně došlo. Ten rozchod spočívá v tom, že na místo zpřítomnění samotné události na Kalvárii jako výkupné oběti nastoupila pouze památka na její ustanovení ve Večeřadle.

Proč? Cílem reformy totiž nebyla halasně zdůrazňo…More
Od prefekta Kongregace pro nauku víry bychom očekávali, že projeví přinejmenším důkladnou znalost toho, co tak chválí a obhajuje. Problém je právě v tom, že k tomuto rozchodu skutečně došlo. Ten rozchod spočívá v tom, že na místo zpřítomnění samotné události na Kalvárii jako výkupné oběti nastoupila pouze památka na její ustanovení ve Večeřadle.

Proč? Cílem reformy totiž nebyla halasně zdůrazňovaná „aktivní účast“ věřících. Toto heslo představuje pouze kamufláž, která měla zakrýt přímo rouhavý hlavní záměr: přizpůsobit mešní obřad luteránskému pojetí.

Podle toho, co se stalo a mělo stát se mší svatou po II. vatikánském koncilu a co jeho zastánci tak chválí, měl vlastně již Pavel III. na koncilu tridentském vystoupit a prohlásit: „Důstojní koncilní otcové, našim bratrům ve víře - luteránům se nezamlouvá náš mešní obřad. Stojí před námi úkol upravit ho tak, aby jim zcela vyhovoval.“

Na otázku, proč se jim nezamlouvá, musel by papež odpovědět: „Nezamlouvá se jim, protože našeho bratra Luthera při nočním obcování ďábel inspiroval, aby naši „pokoutní mši“ i s papežem proklel. Co nám tedy zbývá?“

Nástupce Pavla III. jménem Pavel VI. se rozhodl uskutečnit to, co by v době tridentského koncilu bylo něco absolutně absurdního. Samozřejmě ani on se neodvážil se svým plánem před koncilem otevřeně vystoupit, usiloval však o takovou liturgickou konstituci, která by lutherskou deformaci mše tichou cestou umožňovala. Samotou deformaci pak provedl ve skutečnosti skrytě a zcela mimo koncil a dokonce v mnoha směrech proti jeho usnesení. Na to, aby vynalezl nějakou „aktivnější účast“ věřících, by přece nepotřeboval šest zvláštních luteránských poradců.

I heslo aktivnější účasti je ve skutečnosti jen obezlička. Jaká „aktivní účast“ na mešním obřadu se od věřících doopravdy požaduje? Požaduje se od nich stejná aktivní účast, jakou prokázali na Kalvárii Maria a Jan, svaté ženy, opodál stojící apoštolové a spolu s nimi také lotr ukřižovaný s Pánem po jeho pravici. Je to aktivita osobních účastníků nejkrutější popravy Božího Syna. Věřící, kteří přicházejí na mši svatou s opravdovou vírou, se ve skutečnosti ničeho jiného neúčastní a to také plně určuje, jaký má být charakter jejich „aktivní účasti“.

Kdyby někdo ve zcela katolické zemi vyhlásil, že tam a tam tehdy a tehdy se bude reálně opakovat ukřižování Božího Syna, nepotřeboval by k tomu žádný další atraktivní doprovodný program, nanejvýš jen vhodné a schopné pořadatele, aby zvládli nával, který na určeném místě nastane.

K tomu, aby lidé skutečně do kostela přišli a tam se všeho dění „aktivně účastnili“, je zcela nezbytná, ale také sama o sobě plně dostačující víra, že se v kostele na oltáři odehrává doslova a do písmene přesně to, co se historicky odehrálo před dvěma tisíci lety za hradbami Jeruzaléma na návrší zvaném Golgota.

Všichni, kteří s touto opravdovou vírou na mešní oběť přicházejí, ti zpřítomněnou vrcholnou událost lidských dějin také prožívají s potřebným posvátným úžasem, pokorou, úctou a vděčností, čerpají z ní připravené nesmírné milosti a nepotřebují k tomu žádné pokusy o nějaké kreativní zatraktivnění ani maškarády. Naopak, všechny takové pokusy pokládají vlastně za urážku Kristovy smrti a rouhání proti tomu, co je před Bohem i před lidmi ustanoveno jako nejsvětější mezi svatým.

Co může při samotné účasti na liturgii přispět k podpoře této nezbytné víry?

K okolnosti, že věřící jsou o této pravdě náležitě poučeni a hluboce přesvědčeni, musí přispívat skutečnost, že vyvolený, k tomuto výjimečnému poslání zvlášť posvěcený služebník jako Bohem autorizovaný zástupce obětovaného Božího Syna se u oltáře skutečně chová v plném souladu s tím, k čemu je povolán a co má vykonávat, a s náležitou vírou, důsledně a s nejvyšší úctou to skutečně vykonává, takže v něm všichni mohou s plným přesvědčením spatřovat „druhého Krista“. Pokud mělo dojít k nějaké „reformě“, pak všechna její opatření měla směřovat k tomu, aby tomu tak skutečně bylo jak u celebranta, tak u věřících. Opravdovou a prožívanou víru křesťanské obce žádné „reformní změny“ samotného obřadu ani „aktivizační vynálezy“ nemohou nahradit.

Že Montiniho reforma nic takového nesledovala, dokazuje skutečnost, že zavedená opatření působí ve skutečnosti zcela opačným směrem.

Jak mělo k podpoře víry ve zpřítomněnou Kristovu oběť přispět, když místo obětního oltáře, který dosud vždy představoval Kalvárii, byl v kostele - dokonce mimo presbytář - instalován obyčejný „jídelní stůl“?

Jak mělo aktivní víru věřících podpořit např. zrušení stupňových modliteb?

Ty přece slouží k tomu, aby celebranta ještě dříve než přistoupí k oltáři a s pokornou prosbou na rtech ho políbí, disponovaly k tomu, co má u oltáře zastupovat a vykonávat, a přivolaly pomoc svatých a světic, jejichž relikvie jsou v oltáři uloženy. Nyní se celebrant místo k Bohu obrací k lidem a povídá si s nimi a nejednou vlastními slovy.

Jak má aktivní víru lidu podpořit skutečnost, když obřad obětování, (které Luther obzvláště nenáviděl) a prosby, aby se přinášené dary staly obětí za spásu světa, nahradilo jen bezvýznamné a zcela cizorodé prohlášení, že chléb se stane chlebem a víno nápojem?

Jaký to má pro víru lidu užitek, jestliže dojde ke zrušení takřka všech úkonů a gest, jimiž dosud vzdával kněz viditelnou úctu Bohu na oltáři skutečně přítomnému? To se týká jak doxologií, tak úcty vzdávané pokleknutím. A tak bychom mohli pokračovat.

Všechny tyto neústrojné a nikdy nevídané novoty měly ve skutečnosti zcela jiný důvod: Adaptovat obřad mše svaté tak, aby se stal přijatelný pro protestanty. A oni sami to dosvědčili.

Provedená liturgická „reforma“ mše svaté je zcela neospravedlnitelná, protože je provedena ze zcela nepřípustného důvodu a představuje znesvěcení zděděného nejsvětějšího pokladu. Je to totéž jako Jidášova zrada a Petrovo zapření a hrubá neposlušnost k učitelskému úřadu a posvátné tradici církve po tridentském koncilu. Výsledek této zrada se jasně projevuje v obecně rozšířeném a záměrně podněcovaném negativním postoji a despektu vůči autentické liturgii, která byla a je největším pokladem církve.

Důsledky této liturgické deformace jsou tomu úměrné a jsou ve skutečnosti katastrofální. Tato přestavba mše má i podle přiznání kardinála Ratzingera za následek ztrátu toho, co je pro bohopoctu podstatné, totiž ztrátu „sacrum“. To se překládá jako „ztráta posvátna“, jenže takový překlad je pouze chatrný eufemismus: Fakticky se jedná o ztrátu zcela nezbytné svatosti právě tam, kde máme z nezasloužené milosti přicházet do styku se Sancta sanctorum.Jenže tam, kde není přítomno sanctum, tam Sanctissimus nemůže sestoupit, a stáváme se svědky hanebné spouště na svatém místě. Církev to dokonce ostentativně praktikuje tím, když dává Sanctissimum do ruky komukoliv. Důsledkem je chátrající církev, která trpí těžkou podvýživou a šedým zákalem, vlažností a zesvětštěním.

Je to projev velkého Božího milosrdenství, že díky modlitbám a obětem vyvolených duší udržuje Duch Svatý ve své církvi alespoň zbytky pravé oběti, aby hladem a bídou nezhynula. Této ohrožené tradiční mešní oběti si musíme vážit v běsnící bouři jako prostředku poslední záchrany.

Texty tištěné i publikované v digitální podobě, které pojednávají o tradiční mši svaté, doprovázejí zpravidla ilustrace představující slavnostní pontifikální bohoslužby. U neinformovaného to může vyvolávat mylnou představu o tradiční bohoslužbě. I když to k tradičnímu ritu také patří, nicméně jeho podstata nespočívá ve velkolepé slavnostnosti. I v presbytáři, kde se to hemží zlatými rouchy i rochetami kleriků a za zvuku nebeských hymnů k nebi stoupá velebný dým, leží samotná podstata celého slavného obřadu na jednom jediném posvěceném služebníku, aby jménem všeho lidu tváří v tvář Boží velebnosti in persona Christi přinášel Otci oběť čistou, svatou a neposkvrněnou.

Komentář Co si počít, který apeluje na kněze tradiční liturgie, spíše než na slavnostní bohoslužby myslí právě na ony tiché, takřka skryté mše svaté, které Luther hanlivě nazývá „pokoutní“, které jsou však srdci nebeského Otce stejnou měrou drahocenné jako slavné liturgie ve velkých bazilikách. Abychom mluvili konkrétně, v současné době nám jako názorný příklad mohou posloužit především dva velmi blízcí velcí světci: svatý farář Arský a svatý P. Pio.

Než se z Arsu stalo francouzské a světové poutní místo, trávil Jan Maria Vianney mnoho dní a hlavně nocí v modlitbách a postech v prázdném a chladném kostele a ve stejně prázdném kostele přinášel takřka jako poustevník mešní oběť Nejvyššímu, který vidí dobře i to, co se děje v skrytu. Podobně tomu bylo v San Giovanni Rotondo v době, kdy vnitrocírkevní závist a zášť vnutila stigmatizovaném světci nedobrovolnou izolaci. Z těchto dvou oltářů však stoupala k nebi neustále modlitba a chvála cum odore suavitatis, aby nakonec přinesla nevídané plody milosti a požehnání rozlévající se daleko od těchto dvou kdysi zapadlých míst. Jejich duchovní plody byly a zůstávají mnohem potřebnější a prospěšnější než tomu bylo u nových populárních táborových mší.

Drazí Kristovi služebníci, i vaše tiché mše slavené v prázdných chrámech, kaplích nebo u nouzových oltářů ve skrytém soukromí, se konají ve skutečnosti za mnohem větší, bohatší a slavnostnější asistence než velikášské koncelebrace, neboť jsou zde skutečně osobně přítomny nekonečné sbory andělů, archandělů, knížat a mocností, a s nimi stejně nesmírné zástupy svatých a světic v čele s Královnou andělů, apoštolů, mučedníků a panen, a ti všichni spolu s vámi vzdávají slávu, chválu a díky všemohoucímu a milosrdnému Otci a s neodolatelnou naléhavostí mu přednášejí vaše pokorné prosby. Plně to pochopíte a oceníte, až se jednou se všemi těmito svými nebeskými asistenty a ministranty setkáte při slavné a nikdy nekončící nebeské liturgii a oni vám ukážou, co doopravdy znamenaly vaše mše, modlitby a spoluoběti, a budou vás udivené po celou věčnost oslavovat a po zásluze chválit, že jste v této době předpovězeného a zaslouženého postihu a velkého pokání jako milosrdní samaritáni dokázali do rozjitřených ran církve nalévat víno a olej, zatímco kněží a levité chodili netečně kolem. Kdo má uši k slyšení, slyš a udělej všechno, aby ses k této záchranné bohoslužbě mohl také připojit. Jiné cesty není!
Caesar
the new evangelization's Procession of the Christ Child
callmejorgebergoglio.blogspot.sk/…/the-new-evangel…
Peter(skala)
Ani vysocí hodnostáři, administrátoři, kanovníci, kaplani a jiní kněží světští nebo jakého-koliv
řádu jakýmkoliv jménem nazývaní, nemohou být vázáni sloužit mši
jinak, než jak je námi stanoveno.A nikdy nemohu být kýmko
liv donuceni nebo dohnáni kezměně tohoto misálu, ani přítomná listina nemůže byt nikdy odvolána nebo zmírněna, nýbrž zároveň ustanovujeme a prohlašujeme, aby ve své sí-
le byla …
More
Ani vysocí hodnostáři, administrátoři, kanovníci, kaplani a jiní kněží světští nebo jakého-koliv
řádu jakýmkoliv jménem nazývaní, nemohou být vázáni sloužit mši
jinak, než jak je námi stanoveno.A nikdy nemohu být kýmko
liv donuceni nebo dohnáni kezměně tohoto misálu, ani přítomná listina nemůže byt nikdy odvolána nebo zmírněna, nýbrž zároveň ustanovujeme a prohlašujeme, aby ve své sí-
le byla vždy trvalá a platná.


www.izidor.cz/…/QUO-PRIMUM-Bull…

***

Avšak, niektorí ľudia sa odvolavaju na tuto Bullu že ked ju papež nariadil zachovavať, čiže služiť sv.omšu v "tridentskom jednotnom ríte", takže to nemôže zmeniť ani nasledujuci papež.

Zaujímavé, že papež Pius X sa v Bulle nezmienil o papežovi ani o Svätej Stolice,
ale len o konkretnych osobách, ktore sami o sebe nepredstavuju Svätu Stolicu, ale len hodnostarov, či funkcionarov. Aj ked vysokopostavených, predsa sami o sebe nie neomylných ako tomu je v pripade Svätej Stolice a papeža.

Je pochopitelne, že papež Pius X. to napisal, lebo vedel, že nie každý bude chcieť prijať tutu výzvu a zmenu papeža resp.Svätej Stolice.

Ale, nakoniec aj tak treba podotknuť, že zmeny prisluchajuce Svätej Stolice a nasledujucim papežom nemohol zmieniť v Bulle, lebo vopred o nich nevedel. A ani nemohol napisať, že buduci papeži nebudu môcť nahradiť "tridentský ritus", lebo dobre vedel, že jedine papež (Sväta Stolica) má toto právo a dokonca povinnosť vykonavať zmeny v liturgii.

Prakticky sa jeho túžba aj deje, pretože "tridentsky ritus" sa nemení a zachovava nadalej.
"Len" sa stáva "starým" a do popredia uprednostnuje "Nový ritus (NOM)"

Podotykam, vytvorený Svätou Stolicou (papežmi)
Peter(skala)
Dakujem za Bullu, oslovilo ma toto:

Ani vysocí hodnostáři, administrátoři, kanovníci, kaplani a jiní kněží světští nebo jakého-koliv
řádu jakýmkoliv jménem nazývaní, nemohou být vázáni sloužit mši
jinak, než jak je námi stanoveno.A nikdy nemohu být kýmko
liv donuceni nebo dohnáni kezměně tohoto misálu, ani přítomná listina nemůže byt nikdy odvolána nebo zmírněna, nýbrž zároveň ustanovujeme a …More
Dakujem za Bullu, oslovilo ma toto:

Ani vysocí hodnostáři, administrátoři, kanovníci, kaplani a jiní kněží světští nebo jakého-koliv
řádu jakýmkoliv jménem nazývaní, nemohou být vázáni sloužit mši
jinak, než jak je námi stanoveno.A nikdy nemohu být kýmko
liv donuceni nebo dohnáni kezměně tohoto misálu, ani přítomná listina nemůže byt nikdy odvolána nebo zmírněna, nýbrž zároveň ustanovujeme a prohlašujeme, aby ve své sí-
le byla vždy trvalá a platná.

***

Samotná Bulla papeža Piusa X. (QUO PRIMUM) sa nezmenila, lebo nikdo ju nezmenil a je pochopitelne, že papež to tak chcel. Ved aj sv.Ján to tak chcel so svojimi listami a vôbec každý človek predsa ked napisše list, tak nechce, aby niekto ho menil
3 more comments from Peter(skala)
Peter(skala)
Práve teraz papež František služi sv.omšu v sixtinskej kaplnke, kde je obetný stôl pri stene
Peter(skala)
Mike
Kde si môžem na internete prečitať Bullu ?

a čo konkretne predstavuje samotný rítus?

aj rozloženie liturgických posvätných vecí alebo, čo konkretne spadá do posvätneho rítu?
Peter(skala)
kde si môžem prečitať QVO PRIMUM ?

ako tomu rozumieť, že fakticky bola "tridentská" už v r.602 ? čo sa v tom roku stalo? myslíš tým, že v r.602 sa zjednotil rítus pre všetky katolicke cirkvi - koptska, atd... ?

A kedy ...v ktorom roku aspon približne - začali staviať obetne stoly spolu s hlavným oltárom ku stene?

Vieme, predsa, že spočiatku tomu tak nebolo,
lebo aj v katakombach mali len …More
kde si môžem prečitať QVO PRIMUM ?

ako tomu rozumieť, že fakticky bola "tridentská" už v r.602 ? čo sa v tom roku stalo? myslíš tým, že v r.602 sa zjednotil rítus pre všetky katolicke cirkvi - koptska, atd... ?

A kedy ...v ktorom roku aspon približne - začali staviať obetne stoly spolu s hlavným oltárom ku stene?

Vieme, predsa, že spočiatku tomu tak nebolo,
lebo aj v katakombach mali len obetny stôl, ktorý bol uprostred miestnosti, čiže medzi knazom a veriacimi. Inač povedane, nebol pri stene, ale asi tak ako u terajších grecko-katolikov alebo pravoslavnych, ibaže bez ikonostasu, ktorý v zapadnej Cirkvi ani v sučasnosti nie je.

takže, ked bol zjednotený rítus pre katolicke cirkvi, prečo nebol obetny stôl a Bohostanok na rovnakom mieste?

čo vlastne môžeme považovať prakticky za rítus a čo "len" za liturgicke umiestnenie posvätných miest?
Caesar
Ked to zhrniem, tak NOM je umelý výmysel Bugniniho, ktorý Montini vnútil v r. 1970.
Pred tridentským rítom nebolo nic nové, omsa mala rovnaký základ, ale lísila sa od tridentského nejakými inými modlitbami, popridavanými, najlepsie, ked si precítas QVO PRIMUM.
Oltáre, canom misse, a sposob konania boli rovnaké aj v iných pouzivaných rítoch.
www.acizek.nfo.sk/teolog/teolclanky/rites.htm
Tridentský…More
Ked to zhrniem, tak NOM je umelý výmysel Bugniniho, ktorý Montini vnútil v r. 1970.
Pred tridentským rítom nebolo nic nové, omsa mala rovnaký základ, ale lísila sa od tridentského nejakými inými modlitbami, popridavanými, najlepsie, ked si precítas QVO PRIMUM.
Oltáre, canom misse, a sposob konania boli rovnaké aj v iných pouzivaných rítoch.
www.acizek.nfo.sk/teolog/teolclanky/rites.htm
Tridentský koncil bol odpovedou na protestantizmus a jeho útoky na sv. omsu. Preto bol vytvorený jeden ujednotený rítus. Opakujem, nic nové nebolo vytvorené. Omsa uz od r. 602 bola faktický "tridentská"
Správnejsí názov je TLM alebo Vetus Ordo Tradicná latinská omsa - starobylý rítus.
Tá kniha má svoj názov, no musím to pohladat, uz som to dávnejsie pozeral, ale neulozil som to.
Peter(skala)
Dakujem za vystižnejší pojem: "rítus"

trošku zhrniem ako si pisal:

Nový rítus (NOM) schvalený poslednými papežmi sa začal zaužívať po 2VK
Predtým bol rítus tzv."Tridentský" a pred ním boli rôzne podľa čoho?
Podľa národa, alebo niečoho iného?

V ktorom roku bol ustanovený "tridenstký" rítus ???


... a ktorá osoba prišla s takým návrhom?

***

Ako príklad uvediem knihu, kde sú vsetky dokumenty …More
Dakujem za vystižnejší pojem: "rítus"

trošku zhrniem ako si pisal:

Nový rítus (NOM) schvalený poslednými papežmi sa začal zaužívať po 2VK
Predtým bol rítus tzv."Tridentský" a pred ním boli rôzne podľa čoho?
Podľa národa, alebo niečoho iného?

V ktorom roku bol ustanovený "tridenstký" rítus ???


... a ktorá osoba prišla s takým návrhom?

***

Ako príklad uvediem knihu, kde sú vsetky dokumenty papezov a koncilov.

***

Ako sa volá tá kniha a kde na internete sa dá prečitať?
Caesar
Peter(skala)
Mal by si vediet, ze tridentská omsa je spatný, nesprávný názor. Precítaj si Qvo primum, kde pápez sv. Pius V píse co sa dialo. Jasne je tam napísané, ze páp. komisia prezrela vsetky dostupné misále, ktore boli a z nich ujednotila jeden rítus, ale ríty, ktoré boly v pouzívaní viac ako 200 rokov sa mozu slobodne pouzívat, nie sú zakázané.
Cize nejedná sa o nejakú novú omsu. Ale o ujed…More
Peter(skala)
Mal by si vediet, ze tridentská omsa je spatný, nesprávný názor. Precítaj si Qvo primum, kde pápez sv. Pius V píse co sa dialo. Jasne je tam napísané, ze páp. komisia prezrela vsetky dostupné misále, ktore boli a z nich ujednotila jeden rítus, ale ríty, ktoré boly v pouzívaní viac ako 200 rokov sa mozu slobodne pouzívat, nie sú zakázané.
Cize nejedná sa o nejakú novú omsu. Ale o ujednotenie rítu.
Omsa katolícká, jej základy sú od apostolov a uz od roku 602 mala podobu "tridentskú".
Omsa nikdy nebola akýmsi zídeným spolocenstvom, ale Kalvárskou obetou Jezisa Krista, teda, kto bol na omsi, bol na Kalvárii. A neviem ci sa na Kalvárii zislo nejaké spolocenstvo v Jezisovom mene, ked zomieral na krízi, ci tam sa V. Mária a apostoli radovali, zabávali, ze ako je im tam dobre, ze tam robili nejaký program, aby tam "úcastnci" neboli len nejakými ucastníkmi, ale aby boli aktívními ucastníkmi.
Co je dnes, je otrávenie mason - protestantským jedom.
Ako sa modlíme, tak veríme, tak zijeme, preto sú katolíci takí akí sú.
Dalej sa propaguje ze NOM je nejakou obnovenou liturgiou, to je sprostost.
Dokazom sú pravoslávná, koptská, grekokatolícká omsa, lebo je to od spolocného základu - apostolov.
Kopti sú následovníci po apostolovy Markovi, ktorý posobil v afrických provinciach Imperia Romanum.
Pozri na omsu koptov:
koptisch.wordpress.com/…/sisi-ist-der-1-…
vsimni si kde je oltár, ci tam pobehujú nejakí laici a podobne.
Precítaj si Mediator Dei pápeza PIA XII.
Konciloví revolucionári sa nestítia akehokolvek klamstva podvodu.
Ako príklad uvediem knihu, kde sú vsetky dokumenty papezov a koncilov. No ked chce niekto zistit nejaké dokumenty, tak si musí zohnat starsie vydanie, lebo to "pokoncilové" bolo podrobené cenzúre Rahmerom. Zo zaciatku boli "nevhodné" dokumenty, ktoré nepasovali do "koncilovej" modernisticko - liberálno - protestanstskej propagandy jednoducho vymazané, a aby to bolo uplne OK, tak Rahmer to odznova precisloval, aby nejaké císlo nechýbalo.

Aký to rozdiel Montini vnútil sprotestatizovaný Bugniniho NOM a zakázal starobylé ríty, lebo Guittonovi povedal, ze keby nezakazoval, tak NOM skoncí, neuspeje, ak by bol len na základe dobrovolnosti, Montini vedel, ze NOM synoda v 1967, ked ju predvádzal Bugnini pod názvom Missa Normatíva, neschválila ale proti nej ostro vystúpili niektorí kardináli a biskupi.
Peter(skala)
CESAR..dakujem za nazor a info..ohladom starej a novej omše

Mohol by si napisať, KTO prišiel s tvz."Tridentskou sv.omšou" ???
Caesar
ľubica likes this.
Caesar
Peter(skala)
Skutocnost o NOM novej omsi je taká, ze ju vymyslel Anibal Bugnini, ktorý bol clen slobodomurárskej loze:
en.metapedia.org/wiki/Pecorelli_list
nullapossiamocontrolaverita.blogspot.sk/…/la-massoneria-i…
www.granosalis.cz/modules.php
Ked ho odhalili, tak bol vykopnutý do vyhnanastva do Teheránu medzi mulláhov. To je fakt.
Nikde v ziadnom dokumente IIVK som nenasiel, ze sa má vytvorit…More
Peter(skala)
Skutocnost o NOM novej omsi je taká, ze ju vymyslel Anibal Bugnini, ktorý bol clen slobodomurárskej loze:
en.metapedia.org/wiki/Pecorelli_list
nullapossiamocontrolaverita.blogspot.sk/…/la-massoneria-i…
www.granosalis.cz/modules.php
Ked ho odhalili, tak bol vykopnutý do vyhnanastva do Teheránu medzi mulláhov. To je fakt.
Nikde v ziadnom dokumente IIVK som nenasiel, ze sa má vytvorit nová omsa.
Ani to, ze oltáre majú byt stoly, omsa ako stranicka schodza na cele s predsedom, ze knaz má byt otocený k ludom....
Nic také tam nie je.
Na uvod Sacrosakrum Concilium sa píse, ze starobylé ríty sa majú mat vo velkej úcte a zachovávat.
Zakazovanie starobylých rítov Montinim bolo PROTI KONCILU!!!
Omse v národných jazykoch bol PODVOD!
Lebo Sacr. Concilium jasne je napísané, ze kvoli zrozumitelnosti sa niektoré casti omse povolujú v národ. jazykoch, ako cítania a evanjelium, NIE CELÁ OMSA!!!
Rýnská skupina len intrigovala a ovládala koncil ako chcela za pomoci Montiniho.
Montiniho doverný priatel novinár Jean Guitton v priamom rozhlasovom vysielaní povedal jasne, ze pápez Montini si sprotestantizovanie omse vyslovene prial, aby bola na sposob omse kalvínskej.

What is the aim of the Novus Ordo Missae as a rite?
...the intention of Pope Paul VI with regard to what is commonly called the Mass, was to reform the Catholic liturgy in such a way that it should almost coincide with the Protestant liturgy... there was with Pope Paul VI an ecumenical intention to remove, or at least to correct, or at least to relax, what was too Catholic, in the traditional sense, in the Mass and, I repeat, to get the Catholic Mass closer to the Calvinist mass... *

*
Jean Guitton on December 19, 1993 in Apropos (17), p. 8 ff [also inChristian Order , October 1994].
www.croire.com/…/Jean-Guitton

Čo je cieľom Novus Ordo missae ako obrad?
... Zámer pápeža Pavla VI s ohľadom na to, čo sa bežne nazýva omše, bola reforma katolíckej liturgii takým spôsobom, že by takmer zhodovať s protestantskú liturgiou ... tam bol s pápežom Pavlom VI ekumenický zámer odstrániť, alebo aspoň opraviť, alebo aspoň na relaxáciu, čo bolo príliš katolík, v tradičnom slova zmysle, v omši, a opakujem, aby sa katolíckou omšu bližšie k kalvinistické hmotnosti ... *

*
Jean Guitton 19. decembra 1993 v Apropos (17), str. 8 ff [aj v kresťanskom poriadku, október 1994]. Jean Guitton bol blízkym priateľom pápeža Pavla VI.Pavol VI mal 116 z jeho kníh a robil študijné poznámky marginálne vo 17 z nich:
Keď som začal pracovať na tomto trilógii som bol znepokojený, do akej miery katolícka liturgia bola protestantized. Čím podrobnejšie moje štúdium revolúcie, tým viac zrejmé, že sa stalo, že by prešiel, protestantizmus a jeho konečným cieľom je humanizmus.

Gisèle Demers

pred 2 mesiacmi

He betrayed five Catholic priests in Russia (behind the iron curtain) ...they had either have been killed ord send to the gulad...because of him... there are pictures proving that! Montini did not have the faith...his parents were leftists ...her mother ...Freemason...there's the symbol of freemasonry engraved on her cimetery grave stone!
www.youtube.com/watch

Kardinál Ratzinger píse v knihe Duch liturgie, ze nová omsa je umelo zbúchaná, narýchlo vytvorený výtvor.
Nicolas Bux v knihe Ako pri omsi nestratit vieru píse o novej omsi:

Profanizácia posvätna

Koncom minulého roka sa v miestnych kníhkupectvách objavila kniha, ktorá svojím názvom triafa do živého – Ako ísť na omšu a nestratiť vieru. Za ironickým úškrnom sa však skrýva seriózny autor, konzultor Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí Nicola Bux (na obr.). Kniha je nielen historickým a teologickým, ale predovšetkým praktickým sprievodcom po svete katolíckej liturgie. Určená je nielen jej účastníkom, ale aj vysluhovateľom, kňazom. Obom skupinám autor vystavuje kritické zrkadlo, keď tvrdí, že dnešná liturgia sa dostala do krízy, pretože Boha z jej centra vytlačila ľudská kreativita. „Jej ríty a symboly sú desakralizované alebo nahradené profánnymi gestami,“ píše Bux.


www.postoy.sk/nicola_bux_ako_…

Pápez Bendikt XVI rozbehol reformu omse, zial, pápez Francis ju zastavil, on má rád, ked je z omse zábava, co je na internete dokazov dost.
www.youtube.com/watch
Nechýbajú ani maskary.

A plody NOM:


www.youtube.com/watch

www.youtube.com/watch

www.youtube.com/watch

masonicpressagency.blogspot.sk/…/grand-lodge-of-…

Grand Lodge of Argentina welcomes the election of Pope Francis

Saturday, 16 March 2013

Buenos Aires, Argentina. Grand Lodge of Argentina officially welcomed the election of Cardinal Jorge Bergoglio as the Pope of the Catholic Church and Sovereign of the Vatican. Argentinian Grand Master Angel Jorge Clavero considers that this appointment brought recognition to Argentine nation.
ľubica likes this.
One more comment from Caesar
Caesar
Ano, sv. pater Pio odmietol novú omsu ako nieco spatné. Kard. Baccimu, ktorý mu doniesol výnimku od novej omse, povedal: Pre vsecko na svete, ukoncite rýchle ten koncil!
Vedel, ze koncil je spatný.
Páter Pio: "Ukončite rýchlo ten koncil!"
ľubica likes this.