Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!

Biskup Schneider rozpoczyna łańcuch odkupienia na całym świecie - modlitwa własna

Biskup Athanasius Schneider napisał modlitwę pojednania za "akty bałwochwalstwa popełnione w Watykanie". Schneider powiedział Glorii.tv, że chce "stworzyć ogólnoświatowy łańcuch aktów pojednania za …
justuss likes this.
Wszystko pięknie tyle, że Franciszek to nie żaden papież a tym bardziej Ojciec Święty. To obraża wszystkich dotychczasowych papieży.
mk2017 likes this.
No fajnie, piękna i potrzebna modlitwa, ale Ojcem Świętym jest Benedykt XVI. I warto o tym przypomnieć w dzień poświęcenia katedry na Lateranie - Matki wszystkich kościołów i przez ok. 1000 lat katedrą papieży. Ostatnim, prawdziwym Papieżem jest Benedykt XVI !
Vittorio,Andreas likes this.
pmichal likes this.