KOLIK ZLA, Z NĚHOŽ JSTE SE VYZPOVÍDALI, JSTE DOKÁZALI NAPRAVIT?

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 12. října 2019. Nástroj: Luz de Maria (Argentina). www.revelacionesmarianas.com/english.htm Milovaní Boží lidé: Lidstvo je jako kůň, který běží tam, …