Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations

Tổng giám mục người Argentina: Francis bị coi là một người theo thuyết "tương đối đạo đức"

Các chính trị gia sắp giới thiệu việc phá thai ở Argentina, là "những người theo thuyết tương đối đạo đức", và họ phải nghĩ rằng "Giáo hoàng Francis cũng là một người như vậy," cựu Tổng giám mục La …