Language
7 1 261
Stylita

Boží slovo na den 17.1. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Marka. K Ježíšovi přišel jeden malomocný a na kolenou ho prosil: "Chceš-li, můžeš mě očistit." Ježíš měl s ním soucit. Vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl mu: "Chci, buď …
Samson1
No a ty tělo Kristovo nazýváš placebem, církev nevěstkou.
Zedad
Církev nemůže být zkažená, protože ji ustanovil Kristus a on sám je její hlavou. Jsou jenom někteří lidé, kteří nás matou. Jsou lidé, kteří se posmívají ctnostem a hřích oslavují.
Samson1
Hento, ty odrostlá jalovice, nech středověk na pokoji, hlavně církev, kdy nauka církve byla bez herezí, hlavně mše všech věků, protože mluvíš proti Kristu, který nikdy církev neopouští a jeho plná přítomnost je právě v Eucharistii, Nové smlouvě a ta platí furt imvere. Ju tom smyslu pokání odmítáš ty.
Samson1
To je na tebe přesné. Jalovice si též jak kráva uleví kde zrovna je a je ji jedno, že to udělá mravenci zrovna do oka. Podle toho jak se vyjadřuješ, tak kálíš na eucharistii a s církve děláš nevěstku a od tebe to sedí. Vždy platilo, že kdo nehodně jí a pije, odsouzení si pije a církev je svatá, protože Kristus je svatý a je ve své církvi stále přítomen, že jsou v ní i Jidášové, tak to bylo i při … More
Samson1
Proste nechce šlyšet pravdu.
Samson1
Jo a napsal jsem to tak, aby to i Valaška pochopila.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/01_04.htm

1. čtení:
Čtení z listu Židům.
(Bratři!) Jak říká Duch svatý: `Až uslyšíte dnes jeho hlas, nezatvrzujte svoje srdce, jako kdysi (na místě) vzpoury, jako v den pokušení na poušti; tam mě vaši otcové pokoušeli a chtěli důkazy, ačkoli čtyřicet roků viděli, co jsem konal. Proto jsem se na to pokolení rozhněval a řekl jsem: Jejich … More