Language
23
vi.news

Francis: Một "sự ly giáo" thực sự đang diễn ra - nhưng chỉ trong chính trị

Nhân loại gặp phải "những khó khăn nghiêm trọng", Giáo hoàng Francis viết trong một lá thư gửi chủ tịch của Học viện Giáo hoàng về Cuộc sống (ngày 6 tháng 1). Theo Francis, sự phân chia giữa "nỗi …