Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Bob
osdamen
Marek Jakubiak głosował „za”:
1. przyznaniem 100 mln zł na żydowski cmentarz, na którym leży m.in. kat Polaków Józef Goldberg (Różański)


Głosowanie nr 59 na 53. posiedzeniu Sejmu dnia 08-12-2017 r. o godz. 10:43:47
druk nr 2085
www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp
2. przyznaniem z polskiego budżetu emerytur dla Żydów mieszkających w Izraelu
Głosowanie nr 63 na 47. posiedzeniu Sejmu dnia 15-09-…More
Marek Jakubiak głosował „za”:
1. przyznaniem 100 mln zł na żydowski cmentarz, na którym leży m.in. kat Polaków Józef Goldberg (Różański)


Głosowanie nr 59 na 53. posiedzeniu Sejmu dnia 08-12-2017 r. o godz. 10:43:47
druk nr 2085
www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp
2. przyznaniem z polskiego budżetu emerytur dla Żydów mieszkających w Izraelu
Głosowanie nr 63 na 47. posiedzeniu Sejmu dnia 15-09-2017 r. o godz. 12:55:12
druk nr 1693www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp
3. ustawą rozszerzającą możliwości obcych armii na naszym terytorium
Głosowanie nr 8 na 58. posiedzeniu Sejmu dnia 08-02-2018 r. o godz. 09:25:01
druk nr 2228www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp
4. za uchwałą ws. marca 1968 r.
Głosowanie nr 78 na 59. posiedzeniu Sejmu dnia 06-03-2018 r. o godz. 12:32:34 www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp
druk nr 2318
5. uczczeniem 90. rocznicy urodzin komunisty Tadeusza Mazowieckiego
Głosowanie nr 4 na 40. posiedzeniu Sejmu dnia 21-04-2017 r. o godz. 13:32:37
druk nr 1486 www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp

6. odrzuceniem projektu ograniczającego możliwość dokonania legalnej aborcji w Polsce
Głosowanie nr 12 na 27. posiedzeniu Sejmu dnia 06-10-2016 r. o godz. 11:09:49
druk nr 784 www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp
Jakubiak głosował przeciw:
1. odrzuceniu obywatelskiego projektu ws. emerytur i rent funkcjonariuszy PRL która zakłada podwyższenie wskaźniki podstawy wymiaru emerytury i renty dla funkcjonariuszy służb PRL
Głosowanie nr 14 na 60. posiedzeniu Sejmu dnia 22-03-2018 r. o godz. 16:57:35
druk nr 2294www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp
2. rozpatrywaniu ustawy o reformie Sądu Najwyższego
Głosowanie nr 2 na 46. posiedzeniu Sejmu dnia 18-07-2017 r. o godz. 09:36:03
druk nr 1727www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp
na podstawie wpisu facebookowego R. Patlewicza