Stylita
44198

Boží slovo na den 30.12. A.D.2019

V tom čase žila prorokyně Anna, dcera Fanuelova z Aserova kmene. Byla značně pokročilého věku: mladá se vdala a sedm roků žila v manželství, potom sama jako vdova - bylo jí už čtyřiaosmdesát let. …
Mates5485 and 2 more users like this.
Mates5485 likes this.
Bratia a sestry likes this.
Joske likes this.
Theodorá-Máriá
Nemilujte svět, ani to, co je ve světě. Jestliže někdo miluje svět, není v něm Otcova láska.

První přikázání zní Pána Boha nadevše-nebudeš mít jiných bohů.
Druhé přikázíání bližního jako sebe samého a zde patří i láska
ke své vlasti Československé a ke svému rodnému jazyku.
Běda zrádcům jak obstojí?
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/02vanoce/12_30.htm

1. čtení:
Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.
Píšu vám, milé děti, protože vám byly odpuštěny hříchy pro Ježíšovo jméno. Píšu vám, otcové, protože jste poznali toho, který je od počátku. Píšu vám, mládeži, protože jste přemohli zlého ducha. Napsal jsem vám, děti, protože jste poznaly Otce. Napsal jsem vám, otcové, …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/02vanoce/12_30.htm

1. čtení:
Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.
Píšu vám, milé děti, protože vám byly odpuštěny hříchy pro Ježíšovo jméno. Píšu vám, otcové, protože jste poznali toho, který je od počátku. Píšu vám, mládeži, protože jste přemohli zlého ducha. Napsal jsem vám, děti, protože jste poznaly Otce. Napsal jsem vám, otcové, protože jste poznali toho, který je od počátku. Napsal jsem vám, mládeži, protože jste silní a Boží slovo zůstává ve vás a protože jste přemohli zlého ducha. Nemilujte svět, ani to, co je ve světě. Jestliže někdo miluje svět, není v něm Otcova láska. Vždyť všechno, co je ve světě: žádost těla, žádost očí a honosný způsob života, není z Otce, ale ze světa. Svět však pomíjí a s ním i jeho žádost. Kdo však koná, co chce Bůh, zůstává navěky.
1Jan 2,12-17

Žalm:
Odp: Radujte se, nebesa, zajásej, země!

Vzdejte Hospodinu, rodiny národů,
vzdejte Hospodinu slávu a moc,
vzdejte Hospodinu slávu, hodnou jeho jména.

Přineste oběť a vstupte do jeho nádvoří;
v posvátném rouchu klaňte se Hospodinu!
Třeste se před ním, všechny země!

Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje.
Upevnil svět, aby nekolísal:
národy řídí podle práva.
Zl 96

Evangelium:
Lk 2,36-40

Církevní kalendář:
sv. Evžen (+8. stol.)
Italský presbyter a kronikář Landulf Milánský napsal, že byl biskupem, který přišel do Milána za vlády Karla Velikého. Je mu připisována obhajoba Ambrosiánského ritu, proti pokusům o jeho zrušení papežem Hadriánem.
Theodorá-Máriá
Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje.
Upevnil svět, aby nekolísal:

národy řídí podle práva.


Upevnil svět, aby nekolísal.....žádná zpráva o tom jak si to představujetě
podle vědy...vrť sa dívča okolo mnńa.... 1700km km kolem své osy atd

národy řídí podle práva - také všechny národy přijdou a budou se ti klanět
žádné říše římská příjde a bude se ti klanět, či NWO....…More
Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje.
Upevnil svět, aby nekolísal:

národy řídí podle práva.


Upevnil svět, aby nekolísal.....žádná zpráva o tom jak si to představujetě
podle vědy...vrť sa dívča okolo mnńa.... 1700km km kolem své osy atd

národy řídí podle práva - také všechny národy přijdou a budou se ti klanět
žádné říše římská příjde a bude se ti klanět, či NWO....toho Boh-dá nebude.
Kallistratos and one more user like this.
Kallistratos likes this.
Joske likes this.
Theodorá-Máriá likes this.