lowoa
8

991. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPET KÍVÁNOK!

A SZENTLÉLEK AJÁNDÉKÁÉRT. Jöjj, ó, Szentlélek Úristen, és áraszd ki szereted, bölcsességed és tudásod ajándékát alázatos lelkemre. Töltsd el engem az Igazság Fényével, hogy meg tudjam különböztetn…More
A SZENTLÉLEK AJÁNDÉKÁÉRT.
Jöjj, ó, Szentlélek Úristen, és áraszd ki szereted, bölcsességed és tudásod ajándékát alázatos lelkemre. Töltsd el engem az Igazság Fényével, hogy meg tudjam különböztetni Isten Igazságát azoktól a hazugságoktól, amelyeket a sátán és az ő angyalai terjesztenek. Segíts nekem, hogy megfogjam a fáklyát, és terjesszem a megtérés lángját mindazoknak, akikkel csak találkozom, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

A Szentlélek a Bibliában.
Az Ószövetségben.

Az Ószövetségben is felfedezhető a Szentlélek nyoma, a zsidók Isten lelkével azonosították:
Ez a lélek az, amely a teremtésben közrejátszik. szentiras.hu/SZIT/Ter1.2)
Amely Isteni erőt ad a választottaknak. (1Sám. 16,13)
És ha akarja, a lelket visszavonja tőlük (Sám. 16,14) Sámsonra "rászállt a lélek", "rászállt az Úr lelke", fizikai erőt ad. (Bir. 14,6; 15,14) És ennek a léleknek segítségével prófétál a próféta. szentiras.hu/SZIT/Iz61,1) Az Újszövetségben Az Újszövetségben Jézusra leszáll a Szentlélek,…More