Không có đối thoại: Parolin được thông báo vào phút cuối

Ngoại trưởng Piero Parolin, đã không biết đến các vấn đề dẫn đến việc đình chỉ của năm cộng tác viên có địa vị cao ngay trong Thánh bộ của mình. Theo Corriere.it (ngày 3 tháng 10), Parolin chỉ được …