Historik F. Vnuk: Jubileum znievskeho gymnázia (K 150. výročiu jeho založenia)

Dňa 3. októbra 1869 – teda pred 150 rokmi – hymnickou piesňou Veni Sancte Spiritus a slávnostou bohoslužbou bol otvorený prvý školský rok na Samostatnom katolíckom gymnáziu v Kláštore pod Znievom. …More
Dňa 3. októbra 1869 – teda pred 150 rokmi – hymnickou piesňou Veni Sancte Spiritus a slávnostou bohoslužbou bol otvorený prvý školský rok na Samostatnom katolíckom gymnáziu v Kláštore pod Znievom.
Je hodné a užitočné zastaviť sa pri tomto výročí, pretože je príkladom obetavosti a rodolásky, akej aj dnes národ veľmi potrebuje. Gymnázium trvalo iba päť rokov, lebo sa stalo obeťou nežičlivosti sebeckého vládnuceho národa, s ktorým nám bolo prisúdené žiť v spoločnom štátnom zväzku. A to je ďalšia pripomienka, že pre kultúrny a hospodársky vzrast národa je nevyhnutne potrebný vlastný štát, kde o svojom osude a o svojich veciach si rozhoduje národ sám.
Začnem krátkym historickým úvodom:
Po revolučných rokoch 1848-1849 mnohonárodná Habsburská monarchia prechádzala veľkými politickými a spoločenskými zmenami. Jednotlivým národnostiam monarchie sa naskytla príležitosť zlepšiť svoje existenčné podmienky hlavne na kultúrnom poli. Toto sa odrazilo predovšetkým v oblasti školstva. Usmerňovateľom…More