Xương bí ẩn trong Tòa Khâm Sứ: Ầm ĩ trên truyền thông và sau đó? Không có gì

Xương được tìm thấy trong Tòa thánh Tông đồ của Ý tại Rome vào tháng 10 năm 2018 đã gây ra một vụ ầm ĩ trên truyền thông. Các phương tiện truyền thông đã đưa ra một số lượng lớn các thuyết âm mưu …