Siula and one more user like this.
Siula likes this.
mk2017 likes this.
Radek33
Modlitwa do Matki Bożej Opatrzności

Panno Najświętsza,
Matko Bożej Opatrzności,
napełnij nasze dusze swoimi łaskami,
kieruj naszym życiem zgodnie z wolą Boga.
Wyjednaj przebaczenie naszych win.
Bądź dla każdego z nas
przewodniczką, obroną, ucieczką.
Pocieszaj nas w codziennych troskach,
ratuj w niebezpieczeństwach,
bądź pewną pomocą w przeciwnościach życia.
Wypraszaj dla nas czystość serca,
More
Modlitwa do Matki Bożej Opatrzności

Panno Najświętsza,
Matko Bożej Opatrzności,
napełnij nasze dusze swoimi łaskami,
kieruj naszym życiem zgodnie z wolą Boga.
Wyjednaj przebaczenie naszych win.
Bądź dla każdego z nas
przewodniczką, obroną, ucieczką.
Pocieszaj nas w codziennych troskach,
ratuj w niebezpieczeństwach,
bądź pewną pomocą w przeciwnościach życia.
Wypraszaj dla nas czystość serca,
aby stało się godnym mieszkaniem
dla Twego Boskiego Jezusa.
Oddal od nas
niedbalstwo, letniość i grzech.
Wspieraj nas we wszelkich potrzebach
duchowych i materialnych
i spraw, byśmy byli godni
szerzyć Twą Opatrzność
na potrzebujących braci i siostry.
mk2017 and one more user like this.
mk2017 likes this.
jadwiska likes this.
Radek33
Powierzenie się Trójcy Świętej

Panie wszechmogący, troisty w Osobach, Jedyny Boże, któryś,
był, jest i będziesz na wieki. Tobie polecam dziś i po wszystkie
czasy duszę, ciało, zmysły, wszelkie myśli, słowa i czyny moje,
wiarę i wytrwałość w dobrem, abyś je strzegł każdej
godziny i każdego momentu mojego życia. Wysłuchaj mnie, o Trójco
Przenajświętsza i ochroń mnie od wszelkiego zła, szczególnie
More
Powierzenie się Trójcy Świętej

Panie wszechmogący, troisty w Osobach, Jedyny Boże, któryś,
był, jest i będziesz na wieki. Tobie polecam dziś i po wszystkie
czasy duszę, ciało, zmysły, wszelkie myśli, słowa i czyny moje,
wiarę i wytrwałość w dobrem, abyś je strzegł każdej
godziny i każdego momentu mojego życia. Wysłuchaj mnie, o Trójco
Przenajświętsza i ochroń mnie od wszelkiego zła, szczególnie
od każdej niewierności przeciw Tobie, od wszystkich widzialnych i
niewidzialnych nieprzyjaciół. Błagam o to przez przyczynę
Najświętszej Maryi, przez modlitwy świętych Patriarchów,
wstawiennictwo świętych Apostołów, stałość Męczenników
i zasługi Wybranych. Amen.
mk2017 and one more user like this.
mk2017 likes this.
jadwiska likes this.