Tri pápežove očakávania od Charisu – jednotnej katolíckej obnovy v Duchu Svätom

Záber z audiencie s predstaviteľmi katolíckych charizmatických hnutí v Aule PAvla VI. Svätý Otec dnes prijal lídrov katolíckych charizmatických združení z celého sveta na záver ich trojdňovej medziná…
dyk likes this.
Tomislav
L: Ano Tomislave, díky, toto máme v (půlnoční) jitřní velikonoční pravoslavné (i řeckokatolické) bohoslužbě (zkráceně) také: Dále předstupují Adam a Sét. Sét vypráví svému otci a ostatním „praotcům lidského rodu a prorokům o zaslíbení vtělení Božího Syna, jež dostal od anděla.“ Poté následuje rozmluva mezi satanem a Hádem: „Pakliže přijmeme odtamtud jeho [Krista],“ říká Hádes, „bojím se, aby nás …More
L: Ano Tomislave, díky, toto máme v (půlnoční) jitřní velikonoční pravoslavné (i řeckokatolické) bohoslužbě (zkráceně) také: Dále předstupují Adam a Sét. Sét vypráví svému otci a ostatním „praotcům lidského rodu a prorokům o zaslíbení vtělení Božího Syna, jež dostal od anděla.“ Poté následuje rozmluva mezi satanem a Hádem: „Pakliže přijmeme odtamtud jeho [Krista],“ říká Hádes, „bojím se, aby nás nějak neohrozili i ti ostatní. Podívej, už cítím,-že se stávají neklidnými všichni, které jsem od věků pohltil, bolí mne břicho...“ Vtom se ozval hlas podobný hromu: „Nechť vaši představení zvednou brány, nechť se zvednou věčné brány, ať vejde Král slávy.“ Hádes se snaží zabránit příchodu Krista a rozkazuje svým démonům: „Zavřete dobře a pevně kovové brány a železná břevna...“ a vyzývá je, aby mocně drželi „zámky44. Když to uslyšeli praotcové, povstali proti podsvětí. Prorok David mu řekl: „Nevíš, slepče, že o tom hlasu, o onom ,zvedněte brány jsem prorokoval, když jsem ještě byl živ na světě?“ A Izaiáš řekl: „Já jsem předvídal a osvícen Duchem Svatým jsem napsal:,Mrtví obživnou a (mrtví) v hrobech budou vzkříšeni a plesat budou obyvatelé země‘ ,Kde je, smrti, tvá zbraň? Kde je, Háde, tvé vítězství?" Najednou se znovu ozval hlas: „Zvyšte se brány.“
„Když Hádes uslyšel podruhé, odpověděl jako kdyby nerozuměl a řekl: ,Kdo to je Král slávy?´ A andělé Páně řekli:,Hospodin silný a mocný, Hospodin mocný v boji. A při tomto hlasu se kovové brány rozbily, železná břevna se zlomila a všichni spoutaní mrtví byli zbaveni pout.. ,“
Král slávy spoutává satana a vydává ho peklu se slovy: „Vezmi a drž ho pevně až do mého druhého příchodu." Když peklo přijme satana, říká mu: „Obrať se a viz, že ve mně nezůstal ani jeden mrtvý."
Vyvedení mrtvých z podsvětí vtěleným Kristem je v Nikodémové pseudoevangeliu popsáno následovně:
„... Král slávy napřáhl pravici, uchopil a vzkřísil praotce Adama. Pak se otočil a řekl ostatním: ,Sem ke mně všichni, kteří jste byli usmrceni kvůli dřevu, jehož se tento dotkl. Hleďte, já jsem ten, který vás všechny křísí skrze dřevo kříže.´ Potom všechny pustil a praotec Adam, plný radosti, řekl: ,Děkuji tvé vznešenosti, Pane, že jsi mne vyvedl vzhůru z nejhlubšího Hádu.´ A stejně promluvili i všichni proroci a svátí:,Děkujeme ti, Kriste, spasiteli světa, že jsi vyvedl ze záhuby náš život.´
Když toto řekli, Spasitel požehnal Adamovi znamením kříže na čele. Když učinil totéž i patriarchům, prorokům a mučedníkům a praotcům, uchopil i je a vystoupil z Hádu. A zatímco on kráčel, zpívali svatí Otcové, kteří ho provázeli: ,Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu, aleluja, jemu přísluší chvála všech svatých.´
On tedy šel do ráje, držel praotce Adama za ruku a předal jej i všechny spravedlivé archandělovi Micha-elovi."
Pokud se zpočátku mluví o tom, že Kristus vyvedl z podsvětí „všechny" mrtvé, pak dále se hovoří jen o „všech prorocích a svatých“, o „patriarších, prorocích, mučednících a praotcích'´ a také o „všech spravedlivých“ . U vchodu do ráje se „všichni svatí“ setkávají s Henochem a Eliášem a také s osvíceným ukřižovaným zločincem, který na prahu ráje očekával „Adama, praotce lidského rodu, a spravedlivé“.
Všechno to dotváří jednu základní myšlenku: Kristus sestupuje do podsvětí, ale ne jako další oběť smrti, nýbrž jako její přemožitel a jako pokořitel podsvětí, před nímž síly zla pozbývají veškeré moci. Pro @Tomislav
Segal likes this.
Ak je tzv.pseudoevanjelium podla Nikodéma pravdivé, potom treba vysvetliť, že ked Ježiš prišiel do podsvetia (Hádes) tak síce vyslobodil všetkých, ale kedže v tom pseudoevanjeliu sa píše ako bolo potom Peklo prázdne, tak tým myslel len časť Pekla, ktorá sa volala Hádes.

Ostatná časť Pekla je dodnes plná rôznych démonov a zatratených duší.

Hlavne tým chcem povedať, že nie všetci zosnulí do …More
Ak je tzv.pseudoevanjelium podla Nikodéma pravdivé, potom treba vysvetliť, že ked Ježiš prišiel do podsvetia (Hádes) tak síce vyslobodil všetkých, ale kedže v tom pseudoevanjeliu sa píše ako bolo potom Peklo prázdne, tak tým myslel len časť Pekla, ktorá sa volala Hádes.

Ostatná časť Pekla je dodnes plná rôznych démonov a zatratených duší.

Hlavne tým chcem povedať, že nie všetci zosnulí do príchodu Ježiša (do podsvetia) boli vyvedení do Neba, ale museli ostať v Pekle naveky, pretože neboli započitaní medzi spravodlivých...

Ináč povedané nespravodliví neboli presne na tom istom mieste v Hádesi ale na inom (mieste) Pekla.

napr. Goliáš alebo faraon, ktorý chcel zotročiť Mojžiša a izraelský národ...
"Král slávy spoutává satana a vydává ho peklu se slovy: „Vezmi a drž ho pevně až do mého druhého příchodu."


Kto verí tomuto výroku, nemal by veriť tomu, že 1000 ročne kralovstvo ešte len bude.
Totižto hore sa píše, že Kráľ, čiže Ježiš, ked zostupil do podsvetia, tak "sputal satana" (v Pekle) a povedal, že satan tam bude až do 2.príchodu Ježiša krista.

To sa zhoduje s náukou KC o …
More
"Král slávy spoutává satana a vydává ho peklu se slovy: „Vezmi a drž ho pevně až do mého druhého příchodu."


Kto verí tomuto výroku, nemal by veriť tomu, že 1000 ročne kralovstvo ešte len bude.
Totižto hore sa píše, že Kráľ, čiže Ježiš, ked zostupil do podsvetia, tak "sputal satana" (v Pekle) a povedal, že satan tam bude až do 2.príchodu Ježiša krista.

To sa zhoduje s náukou KC o 1000 ročnom kralovstve,
ktoré hovorí, že 1000 ročne kralovstvo sa začalo príchodom Krista na zemi a skončí jeho 2.prichodom resp. začalo Sviatostným životom (krst,spoved,...) a skončí na konci sveta, kedy tesne pred 2.príchodom Krista, budu Sviatosti nasilne ukončene (ustavična obeta).

Kto však verí že 1000 ročne kralovstvo ešte len bude, tak by nemal veriť pseudoevanjeliu podla Nikodéma.
b8111
Peter(skala): ...To sa zhoduje s náukou KC o 1000 ročnom království,....
Kde je tato nauka uvedena v oficiálním učení ŘKC, konkrétně o 1000 ročním království. Děkuji
Tento podvod antikrista sa už rysuje vo svete vždy, keď si niekto nárokuje splniť v dejinách mesiášsku nádej, ktorá sa môže uskutočniť iba mimo dejín, a to eschatologickým súdom. Cirkev odmietla túto falzifikáciu budúceho Kráľovstva aj v umiernenej podobe, známu pod názvom milenarizmus“, ale najmä v politickej podobe sekularizovaného,

vnútorne zvráteného“ mesianizmu.
KKC 675-677


Viac …More
Tento podvod antikrista sa už rysuje vo svete vždy, keď si niekto nárokuje splniť v dejinách mesiášsku nádej, ktorá sa môže uskutočniť iba mimo dejín, a to eschatologickým súdom. Cirkev odmietla túto falzifikáciu budúceho Kráľovstva aj v umiernenej podobe, známu pod názvom milenarizmus“, ale najmä v politickej podobe sekularizovaného,

vnútorne zvráteného“ mesianizmu.
KKC 675-677


Viac tu: koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/milenarizmus-chiliazmus/
b8111
Peter(skala): Petře o mileniarismu KKC 675-677 vím. Ale nikde se nemohu dočíst, o tom, že /…. 1000 ročne kralovstvo sa začalo príchodom Krista na zemi a skončí jeho 2.prichodom/. Otazka tedy zněla: Kde je uvedeno v oficiálním učení ŘKC, co jsi napsal/ tučná kurzíva/, např. v KKC? Vím pouze o zjevení svatých, kteří o tom mluví, ale v oficiálním učení toto nemohu najít. Řešil jsem to i s …More
Peter(skala): Petře o mileniarismu KKC 675-677 vím. Ale nikde se nemohu dočíst, o tom, že /…. 1000 ročne kralovstvo sa začalo príchodom Krista na zemi a skončí jeho 2.prichodom/. Otazka tedy zněla: Kde je uvedeno v oficiálním učení ŘKC, co jsi napsal/ tučná kurzíva/, např. v KKC? Vím pouze o zjevení svatých, kteří o tom mluví, ale v oficiálním učení toto nemohu najít. Řešil jsem to i s duchovními, ale oni s těmito informacemi nepracují. Neví dobře, jak vysvětlit těch 1000 let, a ani do jakého časového období je zařadit. Mileniarismus ovšem odmítají, já samozřejmě taky. Snad se vyjadřuji dobře, pokud ne oprav mě. Děkuji
Dakujem za upresnenie tvojej otazky, pretože aj ked som tušil, že to bude na dlhšie, predsa som najprv napísal zakladné učenie z KKC, ktoré následne vysvetlim, ale v kontexte oficilaneho učenia KC:

takže najprv zopakujem zaklad.podstatné slová z KKC "mesiášsku nádej, ktorá sa môže uskutočniť iba mimo dejín, a to eschatologickým súdom."

KKC hovorí, že "mesiašska nádej" sa môže uskutočniť jedine …
More
Dakujem za upresnenie tvojej otazky, pretože aj ked som tušil, že to bude na dlhšie, predsa som najprv napísal zakladné učenie z KKC, ktoré následne vysvetlim, ale v kontexte oficilaneho učenia KC:

takže najprv zopakujem zaklad.podstatné slová z KKC "mesiášsku nádej, ktorá sa môže uskutočniť iba mimo dejín, a to eschatologickým súdom."

KKC hovorí, že "mesiašska nádej" sa môže uskutočniť jedine mimo dejín a to eschatologickým príchodom Ježiša krista" Inač povedané, že "mesiašska nádej", čiže príchod Ježiša Krista sa NEmôže uskutočniť počas ľudských dejín, v ktorých žijeme v pomynutelnom svete.

alebo ešte ináč: Ježiš Kristus nemôže prísť na zem vladnuť (Mesiašska nádej-2 príchod Krista) , pokial neskočí pomynutelný-hriešny svet.

...a teraz, ked vieme, že Ježiš kristus nemôže kralovať na Zemi absolutnym spôsobom, kde by nebolo hriechu a smrti, tak ako niekto môže učiť, že 10000 ročne kralovstvo je doba, kedy Ježiš pride na Zem a bude vladnuť absulisticky?

KKC preto hovorí, že kto si "narokuje na takuto vladu (ešte počas dejin ludstva), tak podvádza ako Antikrist. Samozrejme, že tí, čo očakávaju takuto vladu počas ludských dejin, tak pripravuju cestu Antikristovi, aj ked očakávaju skutočného Ježiša.

Tu si treba zakladať na fakte, že Ježiš bude vladnuť na obnovenej Zemi až ked sa skončia dejiny hriešneho ludstva, lebo vtedy príde sudiť svet a nasledne pretvorí celý svet dokonale na večné podmienky.

Z toho vyolýva, že 1000 ročne kralovstvo nemôže byť vlada Ježiša krista, ktorý by vladol na Zemi, kde by nebol hriech a smrť. Milenarizmus alebo Chiliazmus nie je len herezou tým, že tú dobu si človek nevie správne upresniť v časovom rozmere, ale aj tým, že tu dobu považuje za absolutisticku vladu Ježiša, ktorá je v skutočne nerealna v dejinách hriešneho ludstva.

Ked tieto 2 časti jednej herezy spojime dohromady, až potom pochopíme, že KC oficialne nie lenže učí ako je Milenarizmus omylom, ale aj to, ako je omylom veriť, že 1000 ročne kralovstvo nie je totožné s predstavou aku maju milenaristi o vlade Krista na Zemi ale aj diabla, či už je na Zemi alebo v Pekle. Oni totiž si zaroven myslia, že ked sa hovorí v Písme ako diabol je zviazaný v Pekle, takže nemá žiadny vplyv na ludstvo a to je další omyl.

Až teraz prechadzam k tvojej odpovedi, prečo 1000 ročne kralosvtvo sa začalo prichodom Krista a nie až ked bude diabol uplne sputaný v Pekle a naveky.

Písmo sice hovorí, že to kralovstvo začne sputaným diabla, ale to neznamena že bude sputaný naveky a už vôbec nie to, že nebude mať žiadny vplyv na ľudí. Totižto nie je množné, aby diabol nemal vplyv na ludstvo, ked samotne ludstvo ešte prežíva bolesť, strach a pácha hriech. Ved každý ľudský hriech je nasledkom toho, že diabol najprv ovplyvní človeka a až potom človek zhreší. Takisto bolesti a smrť je spôsobená diablom, takže aj ked je sputaný diabol v Pekle a to už od príchodu Krista a bude až do jeho 2 príchodu, tak stale vplyva na ludí, ibaže obmedzene. Dokonca tí, ktorí žiju v milosti posväcujucej, tak na nich má diabol minimalny vplyv.

Lenže, aby sme prešli presnejšie k odpovedi, tak musime začať s tým ako KC vysvetluje Písmo :


Zdroj: dkc.kbs.sk
1000 – ročné kráľovstvo z knihy: „Zjavenie Jána“ ( Sväté Písmo – Biblia)

Tisícročné kráľovstvo. – 20,1 "Potom som videl z neba zostupovať anjela, čo mal kľúč od priepasti a v ruke veľkú reťaz.
2 Chytil draka, toho starého hada, ktorým je diabol a satan, a sputnal ho na tisíc rokov."
Zj 20,2 Tisíc rokov je symbolická dĺžka života Cirkvi na zemi. Boli aj takí, čo to brali doslova (chiliazmus). Porov. v.3.4.5.6. a 7.

Viac tu: koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/milenarizmus-chiliazmus/


Tu vidime, že vo vysvetlivkach ku konkretnemu textu z Biblie jasne hovorí:
Tisíc rokov je symbolická dĺžka života Cirkvi na zemi. Boli aj takí, čo to brali doslova (chiliazmus). Porov. v.3.4.5.6. a 7.


keby tam bolo napísané, že niektorí teologovia vysvetluju 1000 ročne kralovstvo za dobu života cirkvi na zemi a niektorí teologovia za dobu, ktorá ešte len má prísť, tak by to nebolo jednoznačné učenie, ale ako vidime, tak jednoznačne vysvetluju, že to je doba Cirkvi na Zemi, dokonca doplna poukazovaním nato, čo je v rozpore s ich vysvetlivkami a to učenie Milenarizmu.

Kedy začala doba Cirkvi?
Príchodom Krista - ustanovením Sviatostí.

Kedy skončí doba Cirkvi?
2.príchodom Krista - zaniknutím Sviatostí.

Tu si však treba položiť otazku:
Nakolko veríme vysvetlivkam v Biblii?
Nakolko ich považujeme za učenie Cirkvi?

...a nakolko považujeme učenie sv.Augustína v jeho Diele za učenie Cirkvi?
Aj ked som ešte neuviedol tu časť, kde presne hovorí ako 1000 ročne kralostvo je doba Cirkvi na zemi?!
Ružena likes this.
b8111
Peter(skala):Petře děkuji za námahu. Asi blbě hledám, ale nemohu zde najít ofic. vyjádření ŘKC k mé otázce. Pouze úvahy nějakých pisatelů na základě Sv. písma /např. milenarizmus.docx (80,5 kB) – vyjádření pod sv. Augustinem: strana 3-8, což předpokládám, že už nejsou myšlenky sv. Augustina/. Výklad Milenarismu, Chiliazmusu v interpretaci ŘKC, znám. Rovněž znám výklad o Božím království na …More
Peter(skala):Petře děkuji za námahu. Asi blbě hledám, ale nemohu zde najít ofic. vyjádření ŘKC k mé otázce. Pouze úvahy nějakých pisatelů na základě Sv. písma /např. milenarizmus.docx (80,5 kB) – vyjádření pod sv. Augustinem: strana 3-8, což předpokládám, že už nejsou myšlenky sv. Augustina/. Výklad Milenarismu, Chiliazmusu v interpretaci ŘKC, znám. Rovněž znám výklad o Božím království na zemi, taktéž i o omezení satanovi moci. Ale nikde zatím jsem nenašel ofic.vyjádření ŘKC např. v KKC, k těmto otázkám:
a-1000 roční království se začalo příchodem Krista na zemi a skončí Jeho 2. Příchodem.
b-spoutání satana a uvržení do propasti na 1000 let se už stalo smrtí a vzkříšením J.Krista.
Prosím tedy o konkrétní věty, výtah, odkazy, schválených ŘKC. Nechci studovat hromadu neschválených úvah, odkazů, byť dobře myšlených…….
b8111
Peter(skala): Petře, zajímavou studii knihy Zjevení s úvahami a výkladem od Dr. J. Sýkory a J. Hečla / rok 1946, církevní schválení/ vložil Mates5485, 27. února: ZJEVENÍ - SVATÉHO JANA APOŠTOLA
Oba autoři odmítají Milenarizmus a Chiliazmus. 1000 leté království, ale očekávají v budoucnu, včetně spoutání satana, před 2. příchodem J.Krista, jemuž bude předcházet propuštění satana, pronásledov…More
Peter(skala): Petře, zajímavou studii knihy Zjevení s úvahami a výkladem od Dr. J. Sýkory a J. Hečla / rok 1946, církevní schválení/ vložil Mates5485, 27. února: ZJEVENÍ - SVATÉHO JANA APOŠTOLA
Oba autoři odmítají Milenarizmus a Chiliazmus. 1000 leté království, ale očekávají v budoucnu, včetně spoutání satana, před 2. příchodem J.Krista, jemuž bude předcházet propuštění satana, pronásledování církve, tedy doba antikrista /str.164-180, str.299-309/. Rovněž trvají na přesném vymezení času 1000 let. Stejné úvahy jako u Tebe, pouze časový nesoulad hlavních událostí. I já jsem se tímto celé léta řídil. U ŘKC se setkávám spíše s tímto názorem. O názoru Bl. K. Ememrichové jsem se dozvěděl až od Matesa. ŘKC se k těmto věcem moc nevyjadřuje a s Jejími vizemi moc nepracuje. Jinak Tě Petře nechci nějak zatěžovat, až budeš mít někdy čas... A rozhodně se nechci o tyto věci přít.
pači sa mi, že chceš vedieť oficialne učenie Cirkvi ohľadom a), b).

sv.Augustín to a) už napísal vo svojej knihe aale zaujimalo by ma, či by ti stačilo, ak by jeho kniha: "Boží štát" mala Imprimatur nejakeho papeža, ako napr. kniha: "Mysticke mesto Božie" od ct.Márie z Agredy, ktoré má Imprimatur dokonca od 7 papežov.

Stačilo by to na, aby si taku knihu považoval za oficialne učenie Cirkvi?
b8111
Peter(skala):Tak to by mě zajímalo. Můžeš uveřejnit konkrétní stranu, nejlépe citaci, popř. odkaz k otázce a+b od sv. Augustína, včetně ct. Márie z Agredy / bez cizího vysvětlování a doplňování /? Nerad bych dopadl, jako u českosla /již tu není/. Ten uveřejňoval hromady knih na podporu ŘKC učení, které ve skutečnosti nečetl, nebo jim nerozuměl. Na obranu neděle jsem po přečtení takřka 200 …More
Peter(skala):Tak to by mě zajímalo. Můžeš uveřejnit konkrétní stranu, nejlépe citaci, popř. odkaz k otázce a+b od sv. Augustína, včetně ct. Márie z Agredy / bez cizího vysvětlování a doplňování /? Nerad bych dopadl, jako u českosla /již tu není/. Ten uveřejňoval hromady knih na podporu ŘKC učení, které ve skutečnosti nečetl, nebo jim nerozuměl. Na obranu neděle jsem po přečtení takřka 200 stran jedné knihy, pak zjistil, že je autor plně v rozporu s ŘKC, protože tvrdil, že Kristus zrušil desatero a z toho vycházel. Taktéž Mates /nic proti němu/, na otázky a+b má stejný pohled jako Ty, pře se o ně a nakonec uveřejní Zjevení svatého Jana apoštola od Hečla, Sýkory, který je plně v rozporu s tím, co obhajuje…….. Co by mě taky zajímalo, zda sv. Augustin, ct. Márie z Agredy v těchto otázkách jsou zajedno s bl. Emmerichovou? Přeji hezký den.
Obávám se b8111 že zde nejsou ti, kteří by tě mohli svou odpovědí uspokojit. A já už teprve ne :) Ale je to zajímavé téma...
a-1000 roční království se začalo příchodem Krista na zemi a skončí Jeho 2. Příchodem.

20.7. Čo hovorí Zjavenie Jánovo o dvoch zmŕtvychvstaniach a o tisíc rokoch?
a-repko.sk/knihy/bozi_stat.htm

Buďto aj tak, že tisíc rokami označil všetky roky tejto dočasnosti, aby najvyšším číslom označil plnosť času. Číslo tisíc je číslo desať násobené trikrát sebou samým. Desaťkrát desať dáva sto, čo je …More
a-1000 roční království se začalo příchodem Krista na zemi a skončí Jeho 2. Příchodem.

20.7. Čo hovorí Zjavenie Jánovo o dvoch zmŕtvychvstaniach a o tisíc rokoch?
a-repko.sk/knihy/bozi_stat.htm

Buďto aj tak, že tisíc rokami označil všetky roky tejto dočasnosti, aby najvyšším číslom označil plnosť času. Číslo tisíc je číslo desať násobené trikrát sebou samým. Desaťkrát desať dáva sto, čo je číslo štvorcové, ale rovinné. Aby smerovalo aj do výšky a nebolo len na šírku v rovine, ale aj plné, treba ho násobiť ešte desiatimi, a dostaneme tisíc

b-spoutání satana a uvržení do propasti na 1000 let se už stalo smrtí a vzkříšením J.Krista.

20.7. Čo hovorí Zjavenie Jánovo o dvoch zmŕtvychvstaniach a o tisíc rokoch?

a-repko.sk/knihy/bozi_stat.htm

Preto je diabol sputnaný a zatvorený v priepasti podsvetia, aby už nezvádzal národy, z ktorých sa Cirkev skladá, a ktoré mal v moci predtým, než Cirkev jestvovala. Nehovorí sa, aby nezvádzal „nikoho“, ale aby nezvádzal „národy“, ktorými chcel rozumieť Cirkev. Kým sa nedovŕši tisíc rokov (teda to, čo zostane zo šiesteho dňa, ktorý sa skladá z tisíc rokov), alebo všetky roky, za ktoré má svet v budúcnosti ešte trvať.

20.8. Spútanie a uvoľnenie diabla.

Diabol je spútaný takým spôsobom (a na taký dlhý čas, ktorý sa tu označuje ako „tisíc rokov“), aby nezvádzal Cirkev, a preto ju nezvedie ani potom, keď bude uvoľnený.

Uvoľnený bude potom, keď bude krátky čas (v Zjavení sa píše, že to budú tri roky a šesť mesiacov) zúriť celou svojou silou i silou svojich prívržencov.

To uvoľnenie sa začalo už vtedy, keď Cirkev prekročila hranice Judey a začala sa šíriť medzi národmi, ale deje sa aj teraz a bude trvať až do konca sveta, keď bude diabol celkom uvoľnený.


20.9. Tisícročná ríša svätých s Kristom.

Kým je diabol na tisíc rokov spútaný, za ten čas vládnu svätí s Kristom, lebo nepochybne treba tomu rozumieť tak, že to kráľovstvo trvá v čase od Kristovho prvého príchodu.
b8111
Peter(skala): Ano, mýlil jsem se. Měl jsi pravdu. Psané listy jsou slova sv. Augustina, beze vstupů překladatele. Zmátlo mě uvedení špatného letopočtu, kterému věřila v tehdejší době jak Církev, tak i sv. Augustin, který se celkově stavil k pojetí času filozoficky. Odpověď na otázku A+B je dostačující a plně v souladu s Jeho učením, jak jsi uvedl výše. Proto mažu svoji chybnou úvahu. Zároveň …More
Peter(skala): Ano, mýlil jsem se. Měl jsi pravdu. Psané listy jsou slova sv. Augustina, beze vstupů překladatele. Zmátlo mě uvedení špatného letopočtu, kterému věřila v tehdejší době jak Církev, tak i sv. Augustin, který se celkově stavil k pojetí času filozoficky. Odpověď na otázku A+B je dostačující a plně v souladu s Jeho učením, jak jsi uvedl výše. Proto mažu svoji chybnou úvahu. Zároveň děkuji za obohacení mého malého rozhledu.
b8111
Peter(skala): Další moje otázka je: Jak je to s uvolněním Satana na 3 ½ roku? Všímám si, že sv. Augustín si není jistý, s jeho časovým osazením v souvislosti s 1000 ročním královstvím. S tím problém nemám. Spíše se mi, ale zdá, že podporuje skutečnou časovou délku pouhé 3 roky a šest měsíců a s tím už problém mám. Přitom:
a- nelpí na 1000 letech / nemusí to být období těmito léty vymezené …More
Peter(skala): Další moje otázka je: Jak je to s uvolněním Satana na 3 ½ roku? Všímám si, že sv. Augustín si není jistý, s jeho časovým osazením v souvislosti s 1000 ročním královstvím. S tím problém nemám. Spíše se mi, ale zdá, že podporuje skutečnou časovou délku pouhé 3 roky a šest měsíců a s tím už problém mám. Přitom:
a- nelpí na 1000 letech / nemusí to být období těmito léty vymezené 16,24., 20,7.,atd../
b-mluví o uvolnění satana, které se začalo, když Církev překročila hranice Judey/ale to je něco jiného/
Mýlím se ?
Peter(skala)
ak som to správne porozumel, tak Augustinovo naklonenie sa pre možnosť skutočných 3 rokov a 6 mesiacov nepovažuješ za istotné učenie?!

Lebo ja tiež z jeho slov to tak vnimam, že nie je si istý či naozaj 3 roky a 6 mesiace alebo nejaka symbolika.

ale nechapem otazke a) b)


skus to viac rozpísať
In nomine Jesus likes this.