vi.news
26

Hồng Y: Hitler, Stalin sẽ vui mừng vì phá thai

Tờ báo chế độ The Guardian mới đây đã đăng tải dòng tiêu đề "Làm cho việc phá thai trở nên tuyệt vời một lần nữa". Obianuju Ekeocha, một ủng sinh người Nigeria đã viết trên Twitter (ngày 12 tháng …