vi.news
62

Sự thâm hụt của Vatican: "Tôi đã băn khoăn trong một thời gian dài liệu các nhà chủ nghĩa xã hội …

Mundabor.Wordpress.com (24 tháng 9) đã nhận xét về 23% thâm hụt ngân sách của Vatican mà Francis đã tạo ra trong năm 2018 rằng, "Đây chưa phải là Venezuela, nhưng các bạn đang đi đúng hướng." Blog…