Hlavný hygienik informuje KBS a veriacich o nových „liturgických predpisoch“ v individuálnych …

Hlavný hygienik informuje KBS a veriacich o nových „liturgických predpisoch“ v individuálnych prípadoch sviatosti zmierenia a svätého prijímania. Má Slovensko nového apoštolského preláta (ThDr. Hyg. …More
Hlavný hygienik informuje KBS a veriacich o nových „liturgických predpisoch“ v individuálnych prípadoch sviatosti zmierenia a svätého prijímania. Má Slovensko nového apoštolského preláta (ThDr. Hyg. Mons.!) pre liturgické účely?
Individuálno-hromadné nakupovanie pred Lidlom v Petržalke. Na rozdiel od kostolov tam „evidentne nakupujú len zdravý občania a max. jeden po dohodnutom termíne. Nie je možné, aby na 1 termín sa dostavilo viac osôb“. (Vid Foto )
Hlavný hygienik k opatreniam pri svätej spovedi v indiviuálnych prípadoch
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu a opatrenia nariadené Ústredným krízovým štábom Vlády SR nie je teraz možné organizovanie veľkých veľkonočných spovedí pre celé obce alebo farnosti.
Hlavný hygienik SR Ján Mikas vydal usmernenia k vysluhovaniu sviatosti zmierenia v individuálnych prípadoch. Prinášame ich v plnom znení
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k vysluhovaniu sviatosti zmierenia v individuálnych prípadoch
Vzhľadom na epidemiologickú situ…More
Pavol Iring
Zamestnanci v zdravotníctve, ktorí počas služby prídu do styku aj s 10 Covid. pozitívnymi ľuďmi, tým pádom nebudú rok chodiť na spoveď?
Peter(skala)
Samson1
Hlavný hygienik to církevní tajemník? 🤔
ekans
Libor Halik
Proto, Bohu díky, že Ruská pravoslavná církev nedávno oficielně dovolila sv. zpověď přes telefon a skype. I když je tu riziko policejních odposlechů. Tím se z tajné zpovědi stává zpověď veřejná. Ta dobrovolně veřejná bývala, kromě té tajné, v prvních staletích po Kristu (Tehdy nebyla dnešní skrytá nedobrovolná odposlechová mobilní technika).