Language
28
fil.news

Nunsyo: Ang Kawalang-Paraya sa Vetus Ordo ay "Isang Bagay na Napakasama"

"Ako ay labis na nalulungkot na marinig sa mga tao (maging sa mga obispo) na kumokontra sa Summorum Pontificum at sa labis na pagpapabango sa regular na pagdiriwang ng Vetus Ordo", isinulat ni …
Write a comment