14

lowoa
2380

1384. Mijo Barada

Mijo Barada Splitben (Horvátország) született 1960-ban. Agráregyetemet végzett Zágrábban és elismert szakember lett a mandarin és krumpli területén. Saját birtokán gazdálkodik ez mellett szakértő…More
Mijo Barada Splitben (Horvátország) született 1960-ban. Agráregyetemet végzett Zágrábban és elismert szakember lett a mandarin és krumpli területén.
Saját birtokán gazdálkodik ez mellett szakértő több intézetben.
Kiegyensúlyozott házasságban él feleségével, Erikával. Isten 4 gyermekkel áldotta meg őket: Mirjammal, Michaellel, Danijellel és Emanuellel.
1983. óta vezet imacsoportokat és szemináriumokat a lelki megújulás témájában, számos pappal együttműködve. A világ sok táján tartott lelkigyakorlatokat, de elsősorban a Balkán háború sújtotta területein.
2005. óta ismeri az Ágoston-rendet. 2010-ben harmadrendi tagja lett. Az Ágoston-rend külső kapcsolatokért felelős vezetője elvitte a pápához és bemutatta Mijo munkáját. Mijo megkapta szolgálatára a pápai áldást.
2012-ben megalapította az Ágoston-renddel karöltve az „Isteni szeretet misszionáriusainak” támogató egyesületét, amely a missziós munkát segíti
„Én vagyok az igazi szőlőtő és Atyám a szőlőműves.” (Jn. 15,1)
lelekhang and one more user like this.
lelekhang likes this.
charisma likes this.