vi.news
29

Linh mục BỊ KHAI TRỪ vì rao giảng sự thật

Giám mục Steven Lopes, 44 tuổi, thuộc Pháp lệnh cho các cựu Anh giáo ở Hoa Kỳ đã khai trừ cha Vaughn Treco vào ngày 1 tháng 4 vì tội "ly giáo". Giáo xứ của Treco ở ngoại ô thành phố Minneapolis đã …