ZBM
67

LBGTiQ w Sejmie RP

Pytanie do b. posła Anny Grodzkiej: - Panie pośle Anno Grodzka! Dlaczego mówi Pan: głosowałam a nie głosowałem, spowiadałam się a nie spowiadałem się, biłam konia a nie biłem konia? Przecież wszyscy …