Language
37
vi.news

Chủ nghĩa đại kết là công thức cho sự thất bại: Nhiều ghế trống tại Kinh chiều đại kết

Giáo Hoàng Francis đã cử hành Kinh chiều cho khởi đầu của "Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo" tại nhà thờ St Paul Outside the Walls, Rome (18 tháng 1). Sự kiện đại kết là một thất bại: …