Mržnja Franje prema katolicima: "ignoriraj ih", "manjinski sektori", "dobro financirani"

"Neka kažu što god žele", odgovorio je papa Franjo [s malo "pastoralnog" osjećaja] kada ga je argentinski list LaNacion.com.ar (7. srpnja) suočio sa njegovim "trenjem s ultrakonzervativnim …