2 pages
Irbis
21339

Bůh řídí i zlé k dobrému

Bůh řídí i zlé k dobrému – Utrpení – Bůh dopouští utrpení
Zedad
Apoštol Pavel říká, že nás nic neoddělí od Kristovy lásky. Můžeme mít pokoj v každé situaci našeho života. Bůh o nás ví a slyší nás a podle své svaté vůle vždy vyslyší. Vždy obrátí zlo v dobro.
Zedad
Hospodin, Bůh živý, mocný a vznešený je nejvyšší dobro. On má tu moc všechno, co je kolem nás zlé proměnit v dobro a také tak činí. Zlo vzniká zneužitím svobody, kterou nám Bůh dal.
Zedad likes this.