Francis ở Mozambique: Quả bom có thể phát nổ sau này

Trong chuyến viếng thăm tông đồ đến Mozambique, Giáo hoàng Francis đã tổ chức một trong những cuộc gặp gỡ thường lệ với Dòng Tên địa phương. 24 người thuộc Dòng Tên đã tập hợp vào ngày 5 tháng 9 …